Dagens aktietip - fredag

Topsil har afsat hele 2009-produktionen

Læs mere
Fold sammen
Et af de små selskaber, som ofte drukner i mængden, når det handler om medieinteresse, er Topsil. Men faktisk skilte Topsil sig ud fra stort set alle andre aktier i slutningen af 2008 ved at levere gode nyheder.

Midt i striben af nedjusteringer fra andre selskaber, meddelte Topsil nemlig, at selskabet har indgået en ny råvarekontrakt for 2009 til 2017. Kontrakten er indgået med tyske Wacker, hvorefter Topsil har langtidskontrakter med to centrale globale producenter af polysilicum.

Det oplyses, at de ekstra råvarer giver mulighed for at udvide produktionen med 10-15 pct. i 2009, og selv efter denne udvidelse er hele produktionen næste år allerede afsat (”allokeret”) til faste kunder, oplyses det.

Da selskabet samtidig meddeler, at man fastholder årsforventningen til dette år med et overskud før skat på 50-60 mio. kr., opfatter vi samlet set meddelelsen som positiv. Da der i produktionen i 2009 også vil indgå overskudsbidrag fra tilkøbte polske Cemat, forventer vi overskud før skat i 2009 i størrelsesordenen 70-90 mio. kr.

Med den aktuelle børsværdi på 307 mio. kr. svarer det til en værdiansættelse på ca. fem gange årets overskud. Og her er altså tale om en forretning, hvor næste års salg allerede er sikre, og hvor der er lagt op til solid vækst de næste 2-3 år.

Det skal dog pointeres, at der er en risiko for, at væksten i efterspørgsel på kundesiden ikke fortsætter. I vurderingen af denne risikofaktor ser vi dog gode muligheder for en fortsat positiv udvikling, da afsætningen til energisektoren og infrastrukturprojekter vil blive understøttet af de store offentlige hjælpepakker, som antageligt vedtages de kommende måneder.

Man bør også være opmærksom på, at Topsil hører til i gruppen af små selskaber på Københavns Fondsbørs, og det giver i sig selv en vis usikkerhed i kursen, som på kort sigt kan svinge ganske kraftigt p.g.a. den beskedne omsætning i aktien.