Baugur køber op i Nordicom

Islandske Baugur har øget sin andel af aktiekapitalen i Nordicom til 32,9 pct., oplyser selskabet i en storaktionærmeddelelse. Tidlingere ejede islændingene ca. 25 pct. efter opkøb i maj.

Det islandske investeringsselskab har tidligere sagt, at der er store muligheder for Nordicom, men kun hvis ledelsen af selskabet ændres.

- Vi har været noget kritiske over for den retning, som Nordicom i øjeblikket går mod. Og det har vi givet udtryk for over for bestyrelsesmedlemmer og ledelsen. Vi mener helt sikkert, at såfremt de muligheder, der på nuværende tidspunkt er i selskabet, udnyttes på rigtig vis, så kunne der være en langt bedre indtjening fra driften, og investeringsmulighederne kunne blive forbedret for markedet, sagde administrende direktør Skarphédinn Berg Steinarsson til RB-Børsen i maj.

Baugur Group bad dengang om at få en plads i bestyrelsen for Nordicom. Men det ønske blev blankt afvist af bestyrelsesformand i Nordicom, Torben Schøn.

- Vi mener, at en investor som os, der har en lang erfaring og de rette forbindelser i Europa, burde blive budt velkommen i selskabet, sagde Skarphédinn Berg Steinarsson.

(RB-Børsen)