Vigtigt at kende betydningen af leasing

Leasing er ikke bare leje. Derfor er det vigtigt at læse kontrakter godt igennem og evt. søge råd, inden man skriver under på leasingkontrakter.

Det er ikke ligegyldigt, hvilken måde man leaser på. De »simpleste« spilleregler findes i forbindelse med privatleasing af bil, men uanset hvad man leaser, er det vigtigt at sætte sig godt ind i sagerne. Arkivfoto: Camilla Rønde Fold sammen
Læs mere
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Leasing har vundet stor udbredelse i det seneste par år. Alt kan leases, og leasingaftaler kan indgås af både private og erhvervsdrivende.

Det er dog ikke altid klart, hvad leasing er ud fra en juridisk synsvinkel, og dermed hvad en leasingkontrakt egentlig indebærer. Dette er fokus for nærværende artikel.

Indledningsvis må det slås fast, at ordet leasing er udtryk for en særlig kontrakttype. Direkte oversat betyder leasing »leje«, men brugen af ordet i en kontrakt vil normalt indebære, at dette er synonymt med finansiel leasing i modsætning til operationel.

Nedenfor vil jeg forsøge at beskrive og forklare de forskellige former for leasingaftaler.

Leasing er et alternativ til et køb af en genstand. I modsætning til et køb vil leasingtager ikke være ejer af genstanden, idet denne tilhører leasingselskabet. Det betyder også, at leasingtager ikke er frit stillet med, hvordan man vil vedligeholde en genstand og/eller anvende denne. Dette vil afhænge af den givne kontrakt.

I det omfang, at man ønsker at have noget, der ligner fuldstændig råderet, bør man købe genstanden kontant eller ved en købekontrakt, hvor finansieringsselskabet har sikkerhed i form af et ejendomsforbehold.

Der findes ikke en særlig lovgivning om leasing, hvorfor leasing og de juridiske konsekvenser følger af de almindelige juridiske grundprincipper udviklet i obligationsret, tilpasset kontraktens særegenhed.

Aftaler mellem erhvervsdrivende er kende­tegnet ved en stor grad af aftale­frihed, hvorfor leasingkontrakten og dens vilkår må anses for at være altafgørende.

Er leasingtager forbruger, gælder der en række særlige krav til oplysning af særligt byrdefulde vilkår. Kontrakten vil stadig være det afgørende dokument for parternes rettigheder og forpligtelser.

Ved privatleasing af biler forefindes der en standardkontrakt, der erudarbejdet af FDM i samarbejde med brancheforeningen Finans og Leasing. Kontrakten må anses for at være afbalanceret for så vidt angår rettigheder og pligter for såvel leasingtager som leasinggiver. Ved billeasing på øvrige kontrakter kan der gælde andre vilkår.

Det er vigtigt at notere sig, at leasingkontrakter udformes på forskellig måde af selskaberne med forskelligt indhold. Som regel er kontrakterne af flere års varighed og af betydelig økonomisk værdi. Før der skrives under på en leasingkontrakt, er det vigtigt at læse den grundigt igennem, og det kan være en god ide at tale med sin rådgiver.

Mange forveksler leasing med leje, hvilket nok skyldes oversættelsen af begrebet, men leasing er en finansieringsform. Ved en leasingaftale er det leasingfirmaet, der ejer genstanden, og den erhvervsdrivende opnår en brugsret til at anvende det leasede.

Ved finansielle leasingaftaler vil risikoen for det leasedes anvendelighed gennem leasingperioden påhvile leasingtager. Det samme gælder for, hvorvidt udstyret går til grunde og ikke længere kan anvendes. En finansiel leasingaftale er i sit indhold uopsigelig i dens løbetid. I tilfælde af, at en leasingaftale skal ophøre før dens tiltænkte udløb, vil leasingtager fortsat skulle betale for de resterende ydelser for den resterende periode. Dermed minder leasing i denne sammenhæng om et køb.

Misligholdes en finansiel leasingaftale, vil leasingtager skulle betale for de forfaldne leasingydelser tillagt værdien af de resterende leasingydelser, normalt tilbagediskonteret til nutidsværdi, samt returnere den leasede genstand. Der kan være tilfælde, hvor der også skal betales en aftalt restværdi (scrapværdi). Der gælder således særlige regler for, hvordan restgælden opgøres ved et førtidigt ophør af aftalen.

Som led i finansiel leasing vil det ikke være muligt, at den erhvervsdrivende selv køber udstyret eller blot overtager dette ved udløb. Her vil det skulle sælges til tredjemand, som den erhvervsdrivende ofte vil være pålagt at anvise.

Et alternativ til finansiel leasing er operationel leasing. Dette ligner et lejeforhold mere, hvor det er muligt at bringe aftalen til ophør før tid. Operationel leasing karakteriseres ved, at leasingtager ikke bærer de væsentligste risici ved brug af det leasede. Ved operationelle leasingaftaler er det vigtigt, at man gennemgår aftalens vilkår, da disse kan have samme juridiske betydning, som en finansiel leasingaftale. Dette afhænger af de konkrete leasingaftaler.

Operationel leasing vil ofte blive anvendt inden for leasing af biler og fast ejendom.

Der findes ikke en løsning, som er mere rigtig end en anden. Det vil altid være individuelt i forhold til leasingtagers egen økonomiske situation og likviditet. Det anbefales, at de økonomiske kriterier ved en aftale gennemgås nøje, inden man vælger mellem de forskellige muligheder. Det er vigtigt for leasingtager at forholde sig til, hvilken risiko der er forbundet med leasingaftalen og de økonomiske forpligtelser. Kan der ske opsigelse og i givet fald, hvor meget skal der betales i en opsigelsesperiode eller hele restperioden? Hvilke pligter er pålagt leasingtager?

Inden indgåelse af aftalen anbefales det at tage en snak med sin rådgiver, så uheldige konsekvenser undgås.