Udenrigsministeren og Mærsk bakker op om Bill Gates' klimaplan: »Det her er ikke længere bare et regeringsprojekt«

Det kan kun lykkedes at nedbringe CO2-udledningen, hvis der bliver skabt et tættere samarbejde mellem private virksomheder og myndighederne. Nu skal de danske forsøg på at involvere den private sektor udbredes til andre lande, siger udenrigsminister Jeppe Kofod. Mærsk bakker op men opfordrer til, at tankerne gøres konkrete.

Alene Mærsks godt 700 containerskibe slipper lige så meget CO2 ud om året som hele Danmarks befolkning, og Mærsk vil meget gerne spille med i bestræbelserne på at nedbringe CO2-udledningen. Maersk Lines ambition er at være CO2-neutral i 2050, men for at nå dertil er et stærkere samarbejde mellem offentlige myndigheder og private firmaer nødvendigt, lyder det fra Mærsk. Fold sammen
Læs mere
Foto: Erik Refner/Ritzau Scanpix (arkiv)

Løsningen af klimakrisen vil kræve et helt anderledes tæt samarbejde mellem regeringer og den private sektor. Sådan lyder en af hovedpointerne i Bill Gates' nye bog »Sådan undgår vi klimakatastrofen«.

Gates – stifter af it-giganten Microsoft og en verdens rigeste mænd – har de senere år for alvor kastet sig ind i kampen for at finde veje til, hvordan verden kan komme over de store klimaudfordringer. Mens andre af de ultrarige amerikanske erhvervsikoner som Elon Musk og Jeff Bezos nærmest virker til at have opgivet jordkloden og i stedet har kastet milliarder i rumforskning, så er Gates' vej en anden.

Microsoft-stifter Bill Gates har netop udgivet bogen »Sådan undgår vi klimakatastrofen«. I bogen fremhæver han samarbejdet mellem de danske myndigheder og den danske vindmølleindustri som et eksempel på, hvordan man kan tackle klimaudfordringerne. Fold sammen
Læs mere
Foto: Ludovic Marin/AFP/Ritzau Scanpix.

I hans nye bog peger han på, at de private virksomheder skal involvere sig langt mere, og han fremhæver blandt andet det samarbejde, som de danske myndigheder og private virksomheder har gjort for at udvikle vindmølleindustrien.

Det har Danmarks udenrigsminister Jeppe Kofod (S) også lagt mærke til. I et interview med Berlingske siger Kofod, at en stor del af vejen mod en klimaneutral industri går gennem et tættere samarbejde mellem det offentlige og det private. Det er afgørende for at gennemføre forandringerne med den hastighed, som det kræver nu. Og især i de »tunge« industrier som skibsfart, luftfart og cement er udfordringerne store.

Udenrigsministeren siger, at uden de private virksomheder og investorer bliver det meget vanskeligt at skabe en mere bæredygtig klode.

»Jeg så i Bill Gates' nye bog, at han netop peger på Danmark, når det drejer sig om det her spørgsmål. Det handler i høj grad om at få det kommercielle, altså virksomhederne og investorerne, i spil sammen med det offentlige. Vi kan lave rammebetingelserne, men det er virksomhederne, som skal løfte opgaverne,« siger Jeppe Kofod til Berlingske.

Klimapartnerskaber

I forvejen har Danmark allerede skabt de såkaldte klimapartnerskaber, hvor topledere fra forskellige danske virksomheder er kommet med forslag til en grøn omstilling.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) vil have et langt tættere samarbejde med de private virksomheder. Det er en vigtig brik i at få løst de store klimaudfordringer. Fold sammen
Læs mere
Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix.

»Det glæder mig, at der er kommet nyt momentum i den grønne omstilling. Det er ikke længere bare regeringsprojekter, men samfundsprojekter, fordi der er kommet en erkendelse af, at det er de private aktører, investorerne og regeringer, der i fællesskab skal løse det her,« siger Jeppe Kofod.

Udenrigsministeren siger, at de private virksomheder og investorerne bliver centrale i at nå de mange målsætninger om at reducere CO2-udslippet.

»Det er de private virksomheder, der udvikler løsninger, som siden kan markedsliggøres. Det kan være alt fra energieffektiviseringer, isolering til termostater og pumper. Det kan de, fordi de har ekspertise og knowhow,« siger Jeppe Kofod.

Bill Gates peger i sin nye bog på, at den nemmeste vej til at sænke CO2-udslippet er elektrificering af transport. En særlig stor udfordring er ifølge Gates opgaven med at gøre de tunge industrier grønnere. Det er også en opgave, som Jeppe Kofod mener er vanskelig. Men ministeren tror, at Danmark kan være med til at vise vejen.

»Vi skal se på, hvor Danmark som grønt foregangsland kan være med til at løse de store udfordringer, der er inden for de tunge sektorer. De her sektorer står for 30 procent af den samlede CO2-udledning, og det er derfor rigtig vigtigt, at vi går ind og ser på, hvad vi kan gøre fra dansk side,« siger ministeren.

Ikke langt nok

Han understreger, at der også ligger et stort ansvar hos myndighederne for at få skabt de rette betingelser.

»Jeg synes, at samarbejdet mellem de danske myndigheder og de danske virksomheder generelt har været en succes. Men det er klart, at når vi bevæger os ind i de tunge sektorer, så er det ikke nemt. 98 procent af alle lastbiler i Danmark kører på diesel, så vi ikke er kommet langt nok. Men samtidig har vi nogle store danske vognmænd, som er klar til at tage skridtet, hvis de rette rammebetingelser er der,« siger Jeppe Kofod.

En af de virksomheder, der står med udfordringer, er Mærsk. Den store danske virksomhed med containerrederiet Maersk Line har store planer om at blive CO2-neutrale i 2050 og har for nylig lanceret det første CO2-neutrale skib.

Men Mærsk er samtidig en del af den shippingbranche, der står for to-tre procent af verdens samlede CO2-udslip. Alene Mærsks godt 700 containerskibe slipper lige så meget ud om året som hele Danmarks befolkning.

Henriette Thygesen, der er A.P. Møller – Mærsks flåde- og strategiske brandchef, siger, at stod det til Mærsk, måtte udviklingen gerne gå hurtigere. Men der skal være nogen, som fremstiller nok af de nye typer af brændstoffer, der skal drive skibene i fremtiden, mens andre skal bygge den infrastruktur, der skal sikre, at skibene kan blive tanket langt fra Danmark.

Henriette Thygesen, A.P. Møller - Mærsk

»Vi står på et punkt nu, hvor det virkelig er vigtigt at få tingene til at blive endnu mere konkrete og få nogle praktiske erfaringer.«


»Vi bliver nødt til at afprøve flere forskellige muligheder. Lige nu ser vi metanol og ammoniak som nogle af de sandsynlige brændstoffer. Men der er meget, som stadig skal passe sammen, for det handler også om, hvordan man får brændstofferne på skibene, og om der overhovedet bliver udviklet nok af de brændstoffer,« siger Henriette Thygesen.

Offentlig støtte

Hun håber, at samarbejdet mellem de private virksomheder og myndighederne vil føre til, at der på nogle områder bliver skubbet til udviklingen med for eksempel offentlig støtte.

»Vi vil bestemt gerne gå forrest, men der er behov for at hjælpe til for at få bygget infrastrukturen og få skabt de rette internationale rammer. Vi så i vindmølleindustrien en støtte til, at den kunne blive skaleret op, sådan at den selvfølgelig på længere sigt skal kunne være kommercielt bæredygtig,« siger Henriette Thygesen.

Henriette Thygesen, der er A.P. Møller – Mærsks flåde- og strategiske brandchef, siger, at stod det til Mærsk, måtte udviklingen gerne gå hurtigere. Fold sammen
Læs mere
Foto: PR.

Mærsk er ikke i tvivl om, at virksomheden skal gøres grøn, blandt andet fordi kunderne og forbrugerne i øjeblikket bevæger sig meget hurtigt mod nye ønsker:

»Det udvikler sig utrolig hurtigt for tiden, og det bliver vi simpelthen nødt til at kunne give et svar på. Men når det er sagt, skal der være de rette rammebetingelser. Vi skal sikre, at vi ikke bliver underlagt nogle regler i en region og nogle andre i en anden.«

Hun advarer mod, at planerne forbliver for abstrakte. Det er vigtigt, at der snart kommer mere konkrete tiltag og ikke bare flere målsætninger.

»Vi er bestemt glade for samarbejdet i klimapartnerskaberne. Men jeg tror også, at vi står på et punkt nu, hvor det virkelig er vigtigt at få tingene til at blive endnu mere konkrete og få nogle praktiske erfaringer,« siger Henriette Thygesen.

Forkert retning

Jeppe Kofod glæder sig over flere af de tiltag, der er kommet. Men han mener også, at der nogle steder i verden bliver truffet beslutninger, som peger i den forkerte retning.

»Min bekymring er stadigvæk, at det går for langsomt. Vi ser stadig, at for eksempel Kina investerer heftigt i kul, og der bliver bygget nye kulkraftværker rundt om i verden. Derfor vil det for alvor betyde noget, hvis vi får hul på den tunge industri, for hér kan vi fra dansk side gøre en forskel,« siger ministeren.

Han mener ikke, at der er nogen anden vej. Blandt andet har befolkningerne i de vestlige demokratier klart tilkendegivet deres ønsker.

»Vi har set ved de seneste valg, både i Danmark og andre steder, at klimaspørgsmålet har været et helt centralt spørgsmål. Får vi ikke leveret på det her, får vi ødelagt vores klode, og vi får stillet spørgsmål ved, om vores demokrati kan levere på en stor samfundsudfordring. Vi skal vise, at vi kan overkomme en stor global udfordring, og vi skal vise, at der er løsninger. Det er Danmark et eksempel på,« siger ministeren.

Udenrigsministeriet og World Economic Forum afholdt i sidste uge et seminar om dekarbonisering af de tunge industrisektorer. Tanken er, at der skal fremlægges en mere konkret plan i forbindelse med FNs klimakonference – COP 26 – i Glasgow i november i år.