Sprængfarlig kritik af DSBs enmandsbetjente tog

Statens sikkerhedsvagthund Havarikommissionen borer kniven ind i et af DSBs ømmeste punkter, nemlig passagersikkerheden i enmandsbetjente tog i endelig rapport om Vejle-ulykken, hvor en ung kvinde fik hånden i klemme i togdøren og blev slægt efter toget

Martin Puggaard, chef for Havarikommissionen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Asger Ladefoged

Tre år og ti måneder skulle der gå, inden statens sikkerhedsvagthund Havarikommissionen omsider fik sin rapport på gaden om Vejle-ulykken, hvor en ung beruset kvinde fik hånden i klemme i togdøren og blev slæbt efter toget.

DSB har undervejs i aggressive høringssvar luftet sin kritik af de første udkast til rapporten, som fokuserede på den manglende sikkerhed i enmandsbetjente tog, hvor lokomotivføreren på én gang skal holde øje med, at alle passagerer er ombord og sætte toget i gang til tiden.

Kritikken er ubekvem for DSB, fordi statsbanerne på flere togstrækninger har sparet togkontrolløren væk, så alt ansvar hviler på lokomotivførerens skuldre.

Det er ganske vist lykkedes DSB at få flernet flere ubehagelige knaster i rapporten, men Havarikommissionen kritiserer umisforståeligt DSB for at undlade at tage højde for risici, som DSB allerede kendte til ved indførelsen af enmandsbetjente tog.

DSB har bla. ikke sikret sig, at togpersonalet vidste, at genstande under otte cm - herunder en pigearm - kan sidde i klemme i  togdøren, uden at togets sikkerhedssystem registrerer det.

Havarikommissionen anbefaler derfor, at Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen, som har det overordnede sikkerhedsmæssige ansvar for DSB, analyserer passagerernes sikkerhed ved afgangsproceduren i enmandsbetjente tog.

Havarikommissionen anbefaler, at myndighederne undersøger, om togpersonalet ved, hvordan togdørene fungerer sikkerhedsmæssigt. Endvidere  anbefaler Havarikommissionen, at det undersøges, om de nuværende sikkerhedsforanstaltninger generelt er tilstrækkelige i DSB's enmandsbetjente tog.

Rapporten Vejle-ulykken for snart fire år siden har været usædvanlig længe undervejs.  Langt de fleste af Havarikommissionens rapporter er færdige inden for et år efter en ulykke eller hændelse. Sejpineriet har givet anledning til beskyldninger mod DSB for at forsøge at presse Havarikommissionen til at bortredigere ubehagelig kritik.

DSB har i høringssvar, som Berlingske har set, brugt et usædvanligt hårdt og aggressivt sprog i sin hårde kritik af Havarikommissionens rapport. Sprogbrugen og kritikken blev så sent som d. 13. december på et bestyrelsesmøde i DSB gentaget. Her blev Havarirapportens konklusioner og vurderinger kritiseret for at været værdiladet, dramatiserende, fejlagtig, misforstået og forudfattet.

Det er da også lykkedes DSB at fjerne et par ubehagelige knaster i rapporten, herunder problemstillingen om berusede passagerer. DSB mener, at berusede passagerer selv har et ansvar for egen sikkerhed.

Havarikommissionens første udgave af rapporten henviste til, at DSB i en tidligere intern sikkerhedrapport fra 2004 påpegede, at DSB selv i forbindelse med julefrokoster reklamerer med toget som et sikekrt transportmiddel. Denne argumentation er røget helt ud af den endelige rapport, der dog stadig har vedlagt DSB's sikkerhedsrapport fra 2004.

DSB har som nævnt kritiseret Havarikommissionen for at bruge værdiladet sprogbrug som »en ung kvinde«. Havarikommissionen har i den endelige rapport ændret dette til »passager«.