Skatterådet går for vidt

I flere tilfælde har Skatterådet overtrådt sine beføjelser og lovgivet. Det møder kritik fra revisorbranchen, der kræver ministeren på banen for at skabe klare retningslinjer.

Skatteminister Kristian Jensen vil se på revisorernes kritik af Skatterådet. Foto: Kristian Brasen Fold sammen
Læs mere
Skatteminister Kristian Jensen (V) bliver nu beskyldt for ikke at være herre i eget hus. Kritikken kommer fra et af landets store revisionsfirmaer, der mener, at Skatterådet i flere tilfælde underminerer retssikkerheden:

»Skatterådet har ikke kompetence til at lovgive. Derfor er det underligt, at ministeren ikke reagerer i de tilfælde, hvor Skatterådet tydeligvis går ind og sår tvivl om - og ændrer på - praksis. Retssikkerheden er truet, og revisorer rundt om i landet er i tvivl, når de skal rådgive deres kunder,« siger leder af skatteafdelingen i Info:Revision A/S, Jørgen Frausing.

Socialdemokraternes skatteordfører John Dyrby, vil tage kritikken op med ministeren:

»Det er vigtigt at finde ud af, om vi er ude på et skråplan. Derfor vil jeg nu stille spørgsmål til ministeren inden sommerferien for at få en afklaring,« siger John Dyrby, der selv sidder i Skatterådet, og er med til at træffe de omdiskuterede afgørelser.

Han kan ikke vurdere, hvornår Skatterådet eventuelt overtræder sine kompetencer, fordi der ofte er tale om en gråzone, hvor der er plads til fortolkning.

For revisor Jørgen Frausing er der dog ingen tvivl.

Ændret praksis
Han peger på et tilfælde, hvor Skat ændrer praksis for fodboldspillere, der skifter klub. Tidligere var de såkaldte »sign on fees«, som er en overgangssum, der betales til spillere ved kontraktunderskrivelsen i udlandet, ikke A-indkomst. Men i en ny afgørelse fra i år skifter Skat pludselig mening og siger, at sign on fee skal betragtes som forskud på løn, og derfor er skattepligtig her i landet:

»Her ændrer Skat praksis. Tidligere var der lovhjemmel til ikke at opkræve skat af sign on fees – nu er der lovhjemmel til det modsatte. Men hvor kommer den ændrede lovhjemmel fra? Hvis man vil ændre beskatningen, må man ændre lovgivningen, og det har Skat ikke kompetence til,« siger Jørgen Frausing.

Han peger på et andet tilfælde, hvor Skatterådet kommer med en afgørelse, der – måske – gør op med praksis siden 1992 på leasing af biler. Men afgørelsen er tvetydig:

»Derfor er revisorer rundt om i landet i tvivl, når de skal rådgive deres kunder. Det er uholdbart, at Skatterådet skaber denne usikkerhed. Derfor må ministeren skabe klarhed gennem lovgivning,« siger Jørgen Frausing.

Vil se på sagen
Skatteminister Kristian Jensen (V) er åben over for at se på sagen, hvis det viser sig, at Skatterådet er gået for vidt:

»Jeg synes selvfølgelig ikke, det er rart, hvis der er sager fra Skatterådet, som skaber usikkerhed. Men jeg bliver nødt til at blive gjort opmærksom på sagen, hvis jeg skal reagere. Derfor vil jeg opfordre dem til at henvende sig. I mellemtiden er de selvfølgelig velkomne til at søge om et bindende svar i Skatterådet,« lyder svaret fra Kristian Jensen.

Han mener til gengæld, at kritikken er forfejlet, hvis man kritiserer Skatterådet for at ændre praksis i lovgivningen:

»Så kritiserer man dem for at passe deres arbejde. Og det vil jeg ikke være med til,« siger skatteministeren.