Revisor i konkurssag gik imod chefens ordre

Ledelsen i Ernst & Young pålagde sin revisor Erik Tronborg Andersen at lade en kollega gennemgå tvivlsomme regnskaber, inden han selv skrev dem under. Men revisoren rettede sig ikke efter denne instruks. Trekvart år senere gik Michael Burgess’ flyselskaber konkurs med en underbalance på 400 mio. kr.

Sagen om konkursen i finansmanden Michael Burgess’ luftfartskoncern giver et overraskende indblik i, hvordan revisorer i Danmarks største revisionsfirmaer arbejder.

Business.dk erfarer, at partner og statsautoriseret revisor Erik Tronborg Andersen sommeren 2003 fik instruks fra Ernst & Youngs øverste ledelse om at lade en kollega gennemgå regnskaberne i Burgess-koncernen, inden Tronborg Andersen selv underskrev regnskaberne.

Men Erik Tronborg Andersen undlod at efterkomme ordren fra E&Y-ledelsen. I stedet valgte han at give en korrektur-kopi af regnskabet en blank påtegning, hvorefter denne regnskabs-korrektur efterfølgende blev indsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Det var således dette regnskab, som kunne rekvireres af Burgess-koncernens kreditorer, hvis de ønskede at forvisse sig om, at luftfartskoncernen var kreditværdig.

Korrektur-regnskabet var adskillige steder rettet med håndskrift, ufuldstændigt, overstreget og der var noteret »nnb« ud for kritiske oplysninger om værdien af selskabernes største aktiv, flyflåden.

Ernst & Young-ledelsen havde ifølge Business.dks oplysninger et stykke tid forholdt sig kritisk til Erik Tronborg Andersens revisions-arbejde. Ernst & Young anså Tronborg Andersens revision for »sløset«, og det var indstillingen i Roskilde-kontoret, hvor Erik Tronborg Andersen var partner, at regnskaberne fra Burgess-koncernen, som havde domicil i byen, ikke skulle have en blank påtegning, men i stedet forsynes med et forbehold.

At Erik Tronborg Andersens revisor-kolleger havde ret, viste sig trekvart år senere, da Burgess-koncernen fik konkurs i maj 2004 og efterlod en underbalance på 400 mio. kr. Konkursboet har siden stævnet Ernst & Young samt Burgess-selskabernes ledelse for en erstatning på i alt 275 mio. kr. Erstatningskravet mod revisorerne er rekordstort i Danmark.

Business.dk erfarer, at Ernst & Youngs anvarsforsikring er strikket således sammen, at den dækker, selv om en medarbejder i revisionsselskabet måtte handle groft uagtsomt eller groft uansvarligt.

Problemerne med de Burgess-regnskaber, som Erik Tronborg Andersen altså underskrev, var først og fremmest værdiansættelsen af luftfartsselskabets 44 fly. Tronborg Andersen var personligt på besigtigelses-rejse til Afrika, hvor mange af Burgess-selsabernes fly var opstaldet. Men senere viste det sig, at Burgess-selskaberne havde købt og solgt fly internt i koncernen med betydelige avancer, som bidrog til at opskrive værdien af flyene på koncernniveau.

Først i august eller september 2003 opdagede Ernst & Young, at Erik Tronborg Andersen ikke havde rettet sig efter ledelsens instruks og søgt assistance hos en kollega med revisionen af Burgess-koncernens regnskaber.

Business.dk erfarer, at det først langsomt gik op for revisionsselskabets ledelse, hvor ukorrekte Burgess-regnskaberne egentlig var.

I december 2003 førtidspensionerede Ernst & Young Erik Tronborg Andersen, og som en del af hans fratrædelsesordning tog han Michael Burgess og dennes flykoncern med sig som kunde i det nye personligt ejede revisionsselskab, som han kort efter etablerede i Roskilde.

Det lykkedes aldrig Ernst & Young at få trådene i Burgess-koncernens regnskaber redt ud. I foråret 2004 bad selskabernes største kreditor Nordea, Deloitte at træde ind som medrevisor. Men Deloitte nåede heller ikke langt med revisionsarbejdet. Kort efter gik Burgess-selskaberne konkurs.

Statsautoriseret Erik Tronborg Andersens rolle i Burgess-konkursen er en gåde. Den tidligere godt 60-årige Ernst & Young-partner var i mange år en respekteret revisor. Frem til 2004 var han Roskilde Banks revisor og god bekendt af bankens direktør indtil for nylig Niels Valentin Hansen. Frem til 2001 sad han som medlem af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers Responsumudvalg, som er højeste ekspertise, når myndigheder, virksomheder og advokater ønsker vurderinger af, hvorvidt god revisionsskik er overholdt i forskellige stridsspørgsmål.

Ernst & Young ønsker ikke at kommentere sagen. Det har ikke været muligt at træffe Erik Tronborg Andersen, som tidligere har afvist at udtale sig i sagen.