Pensioner mørklægges

Det bliver sværere at gennemskue et i forvejen svært gennemskueligt område, når flere og flere pensionspenge sætte i alternative investeringer, mener analysebureauet Morningstar.

Foto: Mathias Bojesen

Der er mørkt i maskinrummet i pensionsindustrien, og nu er der udsigt til, at der bliver endnu mørkere.

Det er effekten af, at pensionsselskaber og -kasser bliver tvunget til at jagte stabile og langsigtede afkast andre steder end blandt de obligationer, de traditionelt har brugt. De nye såkaldte alternative investeringer dækker over en meget bred vifte af investeringer fra skov og landbrug over fonde med komplicerede finansielle instrumenter til investeringer i vindmøller og hospitaler.

Men det gør det stort set umuligt at sammenligne investeringerne og dermed risikoen på tværs af selskaberne. Hertil kommer, at mange af selskaberne og kasserne endnu ikke oplyser særlig meget om de nye investeringer.

Det fremhæver chefanalytiker Nikolaj Holdt Mikkelsen fra det internationale analysebureau Morningstar.

»I forhold til gennemskueligheden er dette ganske komplekse aktivklasser, og selv inden for samme overordnede kategorier udspiller der sig ofte nye underskove af aktivklasser. Det stiller endnu højere krav til informationsniveauet til investorerne - det er en forudsætning for, at man overhovedet kan få det nødvendige indblik,« siger Nikolaj Holdt Mikkelsen.

Sværere at gøre op

Han nævner som eksempel, at kategorien »hedgefonde« kan dække over en bred vifte af typer fra defensive typer med lav risiko til meget aggressive fonde med tilsvarende høj risiko.

»Jeg mener ikke, at det generelle informationsniveau giver investorerne muligheden for at få det indblik. Arbejdsmarkedspensionskasserne er måske lidt mere åbne, mens andre taler i brede vendinger eller slet ikke giver oplyser noget brugbart,« siger han.

Problemet er, at afkastet på de alternative investeringer ikke bare lige kan gøres op som med aktier og obligationer. For nogle investeringer kan der være en del omkostninger i starten og først senere begynder pengene at rulle ind.

Adm. direktør Søren Dal Thomsen fra AP Pension forklarer, at pensionsselskaberne har daglige kurser og daglig likviditet på obligationer og aktier.

»Dem kan vi regne solen sort på. Men alternative investeringer fungerer på en anden måde. Afkast kan for eksempel se katastrofalt ud fra starten, hvis man forpligter sig med 100 mio. kr. til en skov, og man begynder med to mill. kr. til opstartsomkostninger. Så du får et negativt afkast. Men vi viser det for kunderne i de to store klasser, ejendomme og skov/energi, som kan købes som syntetiske investeringsforeninger hos os,« siger han.

Set fra Morningstars synsvinkel indgår afkastet på alternative investeringer som en del af det samlede slutafkast til investor.

»Det bidrager for eksempel i Sampension med godt 20 procent, og det er slutafkastet, vi analyserer på. Det er trods alt slutafkastet, investorerne ender ud med, men det er langt fra identiske porteføljer, man får hos de forskellige selskaber. Så selv om de måske grupperer dem efter risiko og år til udløb osv., så er der stor forskel på dem,« siger chefanalytikeren.