Ombudsmanden kritiserer to års smøl i Tønder Kommune

Folketingets ombudsmand retter en skarp kritik af Tønder kommune for at være op mod to år om at give en landmand svar på en ansøgning om at udvide sin mælkeproduktion. Ud af 146 sager, der er indgivet af landmænd siden 1. jan. 2007, har kommunen kun afgjort de ti.

Læs mere
Fold sammen
Næsten to år. Så længe skal en landmand fra Tønder Kommune være parat til vente, for at kommunen giver ham svar på en ansøgning om at udvide sin mælkeproduktion. Gårdejer Asger Mørks nye stald til 100 ekstra malkekøer har længe stået klar, og han har ansatte på plads.

Men Asger Mørks stald er gabende tom, for han har endnu ikke fået kommunens miljøgodkendelse efter husdyrloven. Så længe afgørelsen ikke er på plads, går mælkeproducenten glip af en ekstra indtjening på 1,2 million kr. på årsbasis.

Den langstrakte sagsbehandling bliver skarpt kritiseret af Folketingets ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen. Kommunen venter nemlig først sagen færdigbehandlet i oktober 2009. Kommunen forventer en behandlingstid af sagen på et år og 11 måneder, og det kalder ombudsmanden meget beklageligt.

Landmandens levevej
Især fordi sagen drejer sig om ansøgeren levevejs, og at ansøgningerne er udarbejdet med professionel bistand af landboforeningen.

»Det er alt for længe. Sagen drejer sig om landmandens levevej, og det er ikke rimeligt at han skal vente så lang tid. En borger skal have svar inden for rimelig tid,« siger Hans Gammeltoft-Hansen efter at have kulegravet sagen.

Kommunen modtog den 4. december 2007 to ansøgninger om husdyrgodkendelse fra landmanden om udvidelse af mælkeproduktionen. På det tidspunkt var hans ansøgninger nummer 109 og 110 på Tønder Kommunes venteliste. Kommunen begrunder den lange ventetid og forsinkelse af sagsbehandlingen med, at miljøafdelingen ikke har været tilstrækkeligt bemandet.

Forvaltningen har nu fået en ekstraordinær bevilling på tre millioner kr., men Tønder Kommune har fortsat svært ved at rekruttere nye folk til miljøafdelingen. Kommunen har derfor søgt at løse bemandingsproblemerne ved at bruge eksterne konsulenter.

Tønder er Danmarks tredjestørste landbrugskommune målt på areal. Siden kommunen den 1. januar 2007 overtog ansvaret for behandlingen af miljøsager fra amtet, har landmænd indsendt 146 ansøgninger om miljøgodkendelser. Foreløbig er 10 sager, eller blot 6,8 procent færdigbehandlet og afgjort. Af dem er de syv godkendelser af projekter. På landsplan har kommunerne kun afgjort 860, dvs. 29 procent af 2.960 indsendte miljøansøgninger. Det viser den seneste opgørelse pr. 10. december.

En bundskraber
»Det er smøl, det der foregår. Politikerne i bl.a. Tønder, der er bundskraber blandt kommunerne og på Christiansborg, lægger ansvaret fra sig. De spiller sorteper med hinanden,« siger formanden for Sønderjysk Landboforening Henrik Frandsen.

Ombudsmanden tog for et halvt år siden Tønder-sagen op efter at have læst om landmandens problemer i Jyllands-Posten.

Han kan ikke tvinge kommunerne til at skynde sig, men han kan henstille til myndighederne, at de gør noget, som de bør gøre, siger kontorchef Morten Engberg fra Hans Gammeltoft-Hansens kontor.

Ombudsmanden, der skal kontrollere statslige, kommunale myndigheder og andre offentlige forvaltningsmyndigheder, henstiller til Tønder Kommune at fremskynde sagen mest muligt.

Han er samtidig bekymret over, at en lang sagsbehandlingstid er et problem ved flere myndigheder. I EU-systemet må der maksimalt gå to måneder, fra en borger henvender sig, til administrationen har truffet en afgørelse. Det gælder ikke for danske myndigheder.

Fra Asger Mørks ansøgninger blev indgivet i 2007, til sagen ventes færdig i oktober 2009, vil der som nævnt gå 1 år og ca. 11 måneder.

Folketingets ombudsmand Hans Gammeltoft Hansen erkender, at der i den danske forvaltningslov eller anden tilsvarende lovgivning er fastsat regler om en myndigheds sagsbehandlingstid.