Øresundsregion skal med i Femern Bælt-arbejde

Den nyetablerede Femern Bælt Komité vil have flere eksperter og interessegrupper med i arbejdet.

Svend Erik Hovmand, som netop er blevet enstemmigt valgt som formand for Femern Bælt Komité, understreger, at det er meget vigtigt at involvere de strategiske partnere i samarbejdet mellem Femer Bælt-naboerne.

- En af Femern Bælt Komités vigtigste opgaver bliver at positionere Femer Bælt- regionen som et betydningsfuldt vækstområde på aksen Hamburg – København. Til dette formål bliver det nødvendigt at etablere et samarbejde med forskellige strategiske partnere som eksempelvis Øresundsregionen og Hamburg - samt inddrage disse partnere i Femern Bælt Komités fremtidige arbejde, siger Svend Erik Hovmand.

Reinhard Sager, næstformand i komiteen og Landrat og formand for det tyske Femern Bælt Forum, sagde i forbindelse med det første møde på Råhavegård i Holeby, at Femern Bælt Komité skal være en aktiv medspiller i forbindelse med at skabe en dansk-tysk Femer Bælt- region og udarbejde en fælles vision for regionen.

Regional partner

- Samtidig skal komiteen varetage regionens interesser og som betydningsfuld regional partner indgå i samarbejdet vedrørende den faste forbindelse over Femer Bælt, sagde Reinhard Sager efter mødet, hvor komiteens vision, mål og opgaver samt den fremtidige arbejdsproces og organisationsstruktur havde været drøftet.

På mødet blev de seks medlemmer enige om, at Femern Bælt Komité skal have den koordinerende og overordnede funktion i den grænse- overskridende Femer Bælt-region.

Femern Bælt Komité har planlagt to kommende møder i foråret 2009, hvor der skal udarbejdes vedtægter og forretningsorden samt besluttes, hvor mange yderligere medlemmer komitéen skal udvides med.

Komiteen består af seks medlemmer, som på dansk side er den tidligere minister Svend Erik Hovmand, Kristian Ebbensgård, formand for regionsrådet, Region Sjælland, samt Stig Vestergaard, borgmester i Lolland Kommune.

Fra tysk side er følgende medlemmer af komiteen Reinhard Sager, Ingo Gädechens (CDU) samt Hilbert Neumann (SPD).