Hurtigere trafikforbedringer i sigte

Et døgn tog det for Regeringen og oppositionen at få et trafikforlig på plads - og det lykkedes oppositionen at få ekstra fire milliarder oven på det oprindelige udkast til 90 mia. kroner.

Blandt andet en halv milliard kroner til en letbane i Århus – samt halvanden mia. kroner på at undersøge mulighederne for en letbane eller anden kollektiv transportløsning langt Ring III i København – muligvis med opstart som busser.

Pengene skal blandt andet komme fra forlængelse af betalingen af Storebæltsforbindelsen med tre mia. kroner og fra afgifter fra udenlandske lastbiler (en dansk maut) med en mia. kroner.

Flere projekter fra trafikplanen, som blev fremlagt i december i fjor er blevet fremrykket – det gælder således penge til vejvedligeholdelse for en halv milliard kroner i indeværende år.

Finalerunden foregik hos Lars Løkke Rasmussen i Finansministeriet – efter en lang nat i Transportministeriet fra onsdag til torsdag. Det er transportminister Lars Barfoed (K) der har forhandlet med Venstre, Liberal Alliance, Konservative, Dansk Folkeparti, De Radikale, Socialdemokraterne samt SF om investeringsplanen – og det er SF og Socialdemokratiet, der har krævet flere penge til kollektiv trafik.

Regeringen ønsker en bæredygtig transport og bedre infrastruktur. Den er indeholdt i den nye transportpolitik med nye retningslinjer.

- Vi skal nu ind i en investeringsrytme, hvor vi løbende ser på, hvad ekspertundersøgelser viser, og hvad der skal sættes i gang, siger Lars Barfoed.

Men der er ikke er penge nok til at gennemføre alle ønskede projekter. Totalt er der tale om en investeringsramme frem til 2020 på 150 milliarder kroner, og her er de 90 milliarder kroner skatteyderbetaling. Derudover er allerede afsatte midler til eksempelvis den kommende brugerbetalte Femern Bælt forbindelse og Metro-cityring med i de 150 milliarder kroner.

Ændret bilafgift

Planen indeholder tillige en ændret bilafgift med billigere biler og dyrere brug af dem - dels for at mindske trængsel, dels for at få nye, miljørigtige biler på vejene. Dertil kommer andre planer som intelligente trafik systemer - ITS.

For godstransporten har man givet bedre adgang til havne (med modulvogntog) – for hurtigt at få så meget gods som muligt fra vejene over på vandvejene.

Regeringen nedsatte for et par år siden Infrastrukturkommissionen med fremmeste eksperter inden for blandt andet transportområdet. Den analyserede det fremtidige investeringsbehov, og kom med forslag og strategier til håndteringen af de langsigtede udfordringer for transportinfrastrukturen. Det arbejde mundede ud i et grundlag for den politiske debat om prioriteringen af infrastrukturinvesteringer.

Det kommer ikke til at skorte på opgaver på vej- og baneområdet for byggebranchen i årene fremover. Regeringen og de politiske partier har forhandlet i dagevis og har netop lagt sidste hånd på en plan, der vil sætte gang i anlægsinvesteringer i milliardklassen på transportområdet.

- Kloge kørselsafgifter, som jeg foretrækker at kalde roadpricing, er en måde at mindske trængslen på vejene, fordi det blandt andet bliver dyrest at køre i myldretiderne. Den tiltagende trafik kan ikke stoppes alene ved at bygge flere veje og forbedre kollektiv trafik. Men det er en principbeslutning, vi har vedtaget, med kloge kørselsafgifter. Vi vil først vedtage det, når vi har hørt eksperterne, og det er tidligst i næste folketingssamling, siger Lars Barfoed.