Trafikaftale glemmer varens vej

Organisation efterlyser ambitioner for den internationale godstrafik i den nye trafikplan og savner forbedringer for godskorridoren mellem Danmark og kontinentet.

Læs mere
Fold sammen
Trængselsproblemerne for den internationale godstransport er ikke løst med den nye trafikplan, som blev gennemført af de fleste af Folketingets partier i går.

Det siger formand for International Transport Danmark, ITD, direktør Mogens Therkelsen, HPT Transport i Padborg.

- Vi mangler klare planer for, at politikerne også husker at prioritere godskorridorerne til vores eksportmarkeder. Det har afgørende betydning for den internationale godstransport, at regeringen kommer i dialog med den tyske regering for at få sammenhæng i de tyske og danske investeringsplaner på tværs af grænserne. Det ser vi desværre ingen tegn på i planen - og så vidt vi er orienterede, er tyskerne parate, udtaler Mogens Therkelsen.

Han understreger, at der er mange gode elementer i trafikplanen, som ITD er tilfredse med. Branchen har kæmpet mange kampe for flere af tingene – og ITD vil gøre, hvad de kan for fortsat at støtte regeringen i det videre arbejde med at holde fokus på initiativerne, så de også fører til handlinger.

- Langt størstedelen af godstrafikken foregår, og vil i fremtiden foregå, over den dansk-tyske landgrænse i Sønderjylland. I 2006 var godsmængden her 28,9 mio. tons mod 7,5 tons over Femern Bælt, men den planlagte Femern Bælt-forbindelse vil primært afhjælpe transittrafikken. Vi opfordrer derfor politikerne til, at de i fremtidige forhandlinger om udmøntning af aftalen sikrer, at vi undgår yderligere flaskehalse ud og ind af landet. Derfor skal både jernbanen og vejnettet udbygges i hele Jyllandskorridoren, siger Mogens Therkelsen.

Grundlæggende er den nye aftale om infrastrukturinvesteringer frem til 2020 både konstruktiv og fremtidsorienteret. Den baserer sig på gode principper om at sætte ind, der hvor trængslen er størst og giver udsigt til synlige byggeaktiviteter allerede i år.

Men der mangler stadig penge, der kan løse trængselsproblemerne for godstransporten.

- Det siger sig selv, at der skal flere investeringer til, når 90 procent af den samlede godsmængde i Danmark sker med lastbil, og alle prognoser forudsiger en fordobling af lastbiltrafikken nu og i de næste 20 år. Vi bliver nødt til i endnu højere grad at anvende infrastrukturen mere optimalt, og vi håber derfor, at regeringen blandt andet tager ITD’s forslag om natdistribution med i de kommende overvejelser. Desuden skal vejnettet for modulvogntogene udbredes, siger Mogens Therkelsen.