Nykreditchef ønsker kun én ting mere

Koncernchef Michael Rasmussen glæder sig over markant fremgang i Nykreditkoncernen i årets første halvdel. Han har kun ét ønske mere – og så fortsætter koncernen i øvrigt med at slanke sig og sætte endnu højere mål for de kommende par år.

21BUSMichael-Rasmussen.jpg
Nykredits koncernchef, Michael Rasmussen, er tilfreds med udviklingen i årets første seks måneder. Arkivfoto: Thomas Lekfeldt
Læs mere
Fold sammen

Nykredit har fået de fleste af sine ønsker opfyldt i årets første halvdel. Resultatet før skat steg med næste halvanden milliard kroner til godt tre milliarder kroner, hvilket rundt regnet er det dobbelte af resultatet i den tilsvarende periode sidste år. Men koncernchef Michael Rasmussen har stadig et enkelt ønske.

»Hvis jeg skulle ønske noget, så skulle de være lidt mere gang i udlånene. Det er nok et udtryk for, at opsvinget først lige er ved at bide sig fast, og det gælder jo for hele markedet, at der ikke lånes så meget ud, som vi kunne ønske,« siger han.

Selve Nykredit-koncernen har dog forøget sit udlån så meget, at det kompenserer godt og vel for den del af udlånene, som efter skilsmissen fra Jyske Bank er på vej ud af bøgerne.

Men bortset fra det er Michael Rasmussen tilfreds med, at koncernen inklusiv Totalkredit og Nykredit Bank med de forøgede overskud når sine mål for en større kapital.

Opjustering på 400 millioner kroner

»Vi vurderer, at vi skal have 12 milliarder kroner mere i kernekapital på grund af kravene til os, og fordi vi er et SIFI-institut. Nogle af kravene kender vi, og andre er ikke helt udmøntet endnu. Men vi skal møde kravene med en vis buffer, og på grund af vores selskabskonstruktion kan vi jo ikke bare trykke flere aktier. Så når vi skal i mål med vores kernekapital i 2019, så kan vi se, at vi i kerneforretningen skal nå nogle nye pejlemærker, som vi nu har sat op,« siger han.

I halvåret faldt Nykredits driftsomkostninger med fem procent, og nedskrivninger på udlån til nødlidende kunder faldt med 57 procent til 449 millioner kroner. Sammen med stigningen i overskuddet får det Nykredit til at opjustere forventningerne til hele 2015 med 400 millioner kroner. Dog har eksterne faktorer som det ændrede renteniveau givet koncernen ekstra medvind på flere fronter.

Renterne på realkreditlån satte nye bundrekorder i foråret med en variabel rente under nul og en rente på traditionelle fastforrentede lån på to procent. Det medførte især i årets første kvartal travlhed i realkreditinstitutterne, da tusinder af boligejere og virksomheder myldrede over i de rekordlave renter, og hver låneomlægning medfører indtægter til realkreditinstitutterne. Desuden giver de lave renter kursstigninger på obligationer i beholdningen.

Derefter steg renten i andet kvartal, hvilket medførte værdistigninger på renteswaps. Mens swaps i første halvår 2014 kostede Nykredit en udgift på 435 millioner kroner, så kan koncernen i år på grund af rentestigningen i årets andet kvartal indtægtsføre stort set det samme beløb.

Negativ omtale

Nykredit har været en af de store udstedere af renteswaps, som populært sagt bytter kunders variable renter ud med en fast rente. Men der er tale om et finansielt instrument, hvis værdi svinger med renten. Og der har bragt en del andelsboligforeninger i uføre, blandt andet fordi den negative værdi skal trækkes fra andelens værdi.

Nykredit Bank har afdækket sin risiko på renteswaps med andre finansielle instrumenter. Så værdien af dem i Nykredits regnskab hænger sammen med de retssager, som Nykredit er trukket ind i af utilfredse andelsforeninger. Senest fik den store og nødlidende andelsforening Duegården på Frederiksberg efter et nederlag i landsretten lov til at prøve sagen ved Højesteret, fordi den er principiel.

Så længe de juridiske forhold er uafklarede, foretager Nykredit hensættelser på andelsboligområdet. Risikoen svinger med udviklingen i den lange swaprente, og derfor kunne Nykredit i halvårsregnskabet indtægtsføre en del af hensættelsen.

Swaplånene stammer fra tiden, inden Michael Rasmussen blev koncernchef. Så derfor vil han ikke kommentere, om han helst havde været fri for dem.

»Nu har vi den porteølje, vi har. Med tilbagevirkende kraft og fuld indsigt var der nok noget, vi ville have gjort anderledes,« siger han.

Trimning men ingen prisstigninger

Fremover skal koncernen videre med anden bølge af trimningen af koncernen.

»Der skal sættes ind bredt på både indtjening, omkostninger og udlån. vi skal udnytte det gode momentum, vi kan se lige nu, med tilfredse kunder, og vi skal reducere vores omkostninger. Vi skal vise boligejere, at vi gør alt for at være så effektive som overhovedet muligt. Vi gennemgår alle processer bl.a. for at lave digitale løsninger, som kunderne også ønsker. Og vi bliver færre ansatte, men det kommer i alt væsentligt til at ske ved naturlig afgang,« siger Michael Rasmussen.

Samlet skal omkostningerne være skrumpet med 250 millioner kroner i 2018. Aktuelt er der ingen planer om prisstigninger.