Nyhedsbrev: Arbejdstilsyn lukker Mærsk-platform

De britiske sikkerhedsmyndigheder lukker Mærsk-felt i Nordsøen og leverer lammende kritik af sikkerheden. Maersk Oil beskyldes for at vægte penge over sikkerhed, skriver Nyhedsbrevet 3F.

Det britiske arbejdstilsyn HSE har nedlagt produktionsforbud på A.P. Møller-Mærsks oliefelt Janice på grund af alvorlige problemer med sikkerheden. HSE begrunder lukningen med, at der på flere end 40 områder mangler vedligeholdelse af sikkerheden, og at det har været tilfældet i over et år.

De britiske myndigheder leverer samtidig en skarp kritik af Mærsks indstilling til sikkerhed på platformen.

"Mærsk synes at lægge vægt på at have et indbringende projekt frem for at skabe en god sikkerhedskultur." Sådan sagde HSE-inspektør David Walker under et møde med ledelsen i Maersk Oil i Arberdeen 15. november ifølge et referat, som Nyhedsbrevet 3F er kommet i besiddelse af.

Forbuddet blev udstedt samme dag og gælder indtil en lang række sikkerhedsproblemer er blevet løst på platformen, der ligger i den britiske del af Nordsøen.

I referatet udtrykker det britiske arbejdstilsyn blandt andet bekymring over flere gasudslip. I august i år blev installationen ramt af to gasudslip på kun tre dage. En nylig brand i et maskinrum fremskynder ifølge referatet HSE's beslutning om et produktionsforbud.

Ledende inspektør Christopher Eaton fra det britiske arbejdstilsyn forklarer på mødet, at der er "et uacceptabelt efterslæb af vedligeholdelse", og at dette efterslæb er stigende.

HSE er utilfreds med Mærsks kontrolsystem på platformen, og standarden for oprydning betegnes ifølge referatet som "forfærdelig". Tilsynet noterer, at der blandt andet er observeret stilladsdele, som er blevet efterladt oven på følsomt udstyr og isolationsmateriale på og omkring platformens kompressor.

Maersk Oil har ikke ønsket at kommentere sagen over for Nyhedsbrevet 3F, men over for den britiske presse har direktør Michael Engell-Jensen fra Maersk Oil forklaret, at selskabet har brugt en del energi på at få den problematiske platform på ret kurs.

- Det er Maersk Oils politik altid at prioritere sikkerhed først, og produktionen på Janice vil være lukket, indtil den kan genoptages sikkert, udtaler Michael Engell-Jensen i en tidligere udsendt pressemeddelelse.

Kort efter HSE's påbud nedsatte Maersk Oil en "task force" til at efterforske og løse sikkerhedsproblemerne på Janice. Selskabet vil gennemgå sikkerhedsudstyr og procedurer og selve organisationen omkring platformen.

Kilde: Nyhedsbrevet 3F