Nordicom er fortsat usikker på fortsat drift

Nordicom fastholder sine forventninger til 2015, der dog er behæftet med stor usikkerhed, da koncernens drift fortsat ikke er sikret året ud.

Foto: Torben Christensen. Nordicom skiftede i april rådgiver og indgik et samarbejde med Saxo Privatbank for at styrke kapitalgrundlaget og finde en løsning på, hvad Nordicom selv betegner som en "vanskelig finansiel situation."
Læs mere
Fold sammen

Ejendomsselskabets gæld udgør 2419 mio. kr., og heraf skal der per 30. juni ske genforhandling af rente- og bidragssatser på lån for 2334 mio. kr. Endelige skal der senest til den tid foretages forlængelse af løbetider på lån for ca. 943 mio. kr.

»Nordicom har fortsat ikke opnået bindende finansieringstilsagn for hele 2015, hvilket medfører, at der er usikkerhed om koncernens fortsatte drift«, skriver selskabet i sin kvartalsopdatering og uddyber:

»Mulighederne for at opnå de nødvendige forlængelser vurderes at være tæt forbundet med forventningerne til den proces, der pågår med henblik på at reetablere og styrke koncernens kapitalgrundlag«.

Nordicom skiftede i april rådgiver i den proces og indgik et samarbejde med Saxo Privatbank for at styrke kapitalgrundlaget og finde en løsning på, hvad Nordicom selv betegner som en "vanskelig finansiel situation." Tidligere havde Nordicom betjent sig af en international kapitalformidler, men de to valgte at gå hver til sit efter resultatløst arbejde med at finde danske og udenlandske investorer til selskabet.

Saxo Privatbank vil nu fungere som rådgiver foreløbigt indtil udgangen af juni.

Hvis det lykkes at forlænge eksisterende lån og fastholde den eksisterende ejendomsportefølje på de vilkår, der gælder aktuelt, ventes et driftsoverskud før kurs- og værdiregulering i niveauet 10-20 mio. kr.