Iværksætterlysten bobler på DTU: Står bag to nye virksomheder – om ugen

De seneste knap 20 år har ingeniørernes storkøbenhavnske højborg, DTU, dannet grundlag for opstarten af omkring 2.200 nye virksomheder, viser ny analyse. Én af de nyeste, Trebo, er etableret af to studerende, som vil revolutionere affaldssorteringen.

De to maskiningeniører Andreas Leth Bockhoff (tv.) og Thomas Trebbien, studerende på DTU, etablerede sidste år virksomheden Trebo, hvor de er i gang med at udvikle en ny sorteringsmaskine, som gør det nemmere at genanvende plasticaffald. De har vundet prisen som årets opstartsvirksomhed for studerende på DTU i 2018. Fold sammen
Læs mere
Foto: Anne Bæk

De seneste to årtier har studerende, ansatte og færdiguddannede kandidater på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) oprettet flere end to nye virksomheder om ugen. Det viser en omfattende analyse, som konsulenthuset Iris Group har foretaget for DTU.

Siden 1999 har DTU på den ene eller anden måde dannet basis for cirka 2.200 nye virksomheder, som ifølge analysen har genereret mere end syv mia. kr. i omsætning og mere end 2.700 nye job. Det svarer til et sted mellem 70 og 200 nye virksomheder årligt.

De klarer sig generelt bedre end andre virksomheder, viser analysen: De omsætter for mere, de eksporterer mere, og de har flere ansatte end iværksættere, der ikke har taget udgangspunkt i DTU.

»Det er fantastisk at se så mange ideer blive ført ud i livet, og at så mange ingeniører fra DTU har kompetencer og mod på at starte nye virksomheder. Vi er stolte af resultaterne,« lyder det fra DTUs rektor, Anders Bjarklev.

Rektoren sætter særlig pris på, at resultaterne er skabt i samarbejde med virksomheder, fonde og erhvervspolitiske aktører, som har »troet på DTUs vision om at skabe et attraktivt, forskningsbaseret miljø for innovation«, som han udtrykker det.

Analysen omfatter de virksomheder, der er etableret i perioden 1999-2015, og oveni er lagt de skønnede tal for 2016 og 2017. Skønnet lyder på, at omkring 200 virksomheder er sprunget ud af DTU de seneste to år.

Studerende udvikler affaldssorteringsmaskine

Én af virksomhederne er Trebo, som blev etableret sidste år af de to maskiningeniørstuderende Andreas Leth Bockhoff og Thomas Trebbien. I dag er de færdige med deres kandidateksamen og arbejder fuld tid med at få virksomheden op at køre.

Andreas Leth Bockhoff og Thomas Trebbien har udviklet en maskine, som kan identificere forskellige typer af plasticaffald og sortere det, så det kan genanvendes mere effektivt.

»Vi havde en idé om, at vi kunne sortere plasticaffald bedre og mere effektivt. Derfor opsøgte vi selv plastindustrien. Vi tog blandt på et seminar, hvor vi havde mulighed for at netværke med nogle af virksomhederne. Her mødte vi Novo Nordisk, som ønsker at udnytte deres ressourcer mere bæredygtigt, og derfor gerne vil have løst en udfordring med at sortere og genanvende nogle sammenblandede plasttyper, og vi mente, vi havde en idé til at løse problemet,« fortæller Thomas Trebbien, der er 30 år og uddannet kleinsmed, inden han læste videre til maskiningeniør.

Andreas Leth Bockhoff (tv.) og Thomas Trebbien er på Innofounder-bootcamp på BLOX i København og pitcher her deres idé for udvalgte iværksættere. De to iværksætteres idé har vakt så meget opsigt, at de er blevet inviteret med i flere acceleratorprogrammer. Fold sammen
Læs mere
Foto: Anne Bæk.

Novo Nordisk får sorteret plasticaffald

Han tager sig af en stor del af den tekniske udvikling og drift af den sorteringsmaskine, som de to unge ingeniører har udviklet det seneste års tid. Ud over Novo Nordisk samarbejder de to iværksættere bag Trebo også med en affaldssorteringsvirksomhed i Køge, hvor de har deres prototyper stående.

DTU har i en årrække bygget på en vision om at være både et teknisk eliteuniversitet og en drivkraft for vækst i det danske samfund. For at nå det sidste mål er det ifølge rektor Anders Bjarklev vigtigt at styrke iværksætterlysten på DTU.

Derfor har DTU det seneste år investeret i en lang række initiativer, der skal skabe iværksætteri. Universitetet har bl.a. etableret inklusionsmiljøer og faciliteter som f.eks. Skylab på DTU i Lyngby, kurser, rådgivning og sørget for finansieringsmuligheder. Samtidig har DTU også gjort det muligt for studerende at få godskrevet kurser og aktiviteter, der bruges til at starte egen virksomhed, som en del af studiet.

München og Cambridge rykker

Iris Group har sammenlignet DTUs fødekæde for iværksættere med andre tekniske universiteter i Europa, heriblandt Technische Universität München (TUM) i Tyskland og University of Cambridge i England. TUM har selv regnet ud, at det siden 1990 har skabt mere end 700 spinouts, som i dag giver arbejde til mere end 14.000 mennesker.

Universitetet i Cambridge har arbejdet aktivt med innovation og opstart af virksomheder siden 1960erne, og allerede i 1990 blev der etableret omkring to nye højteknologiske virksomheder om ugen i Cambridge. I dag er antallet af højteknologiske virksomheder ifølge Iris Groups oplysninger mere end 1.500, som tilsammen har omkring 60.000 ansatte.

Samtidig viser tallene, at Cambridge har skabt 16 virksomheder med en omsætning på én mia. dollar hver siden 1995 – eller cirka lige så meget, som DTU-virksomhederne har omsat tilsammen.

Andreas Leth Bockhoff, medstifter og CEO i opstartsvirksomheden Trebo

»I sidste ende bliver det en ret stor del af vores uddannelse, som vi har brugt på at starte virksomhed op.«


Selv om DTU og de iværksættervirksomheder, der bliver spundet ud af universitetet, ikke kan leve op til de to eliteuniversiteter i Tyskland og England, konkluderer analysen, at DTU i dag »har et af de største og mest veludbyggede økosystemer (på campus) for iværksætteri blandt tekniske universiteter i Europa«.

Studietiden er gået med at starte virksomhed

De to iværksættere bag Trebo, der har vundet prisen som årets bedste studenterstartup på DTU i 2018, har i høj grad benyttet sig af universitetets faciliteter.

Trebo er f.eks. flyttet ind i Futurebox, og de to iværksættere har brugt DTUs faciliteter til at udvikle deres maskine, som de i øvrigt ikke ønsker at sige ret meget om, da patentansøgningen endnu ikke er helt færdig, og deres opfindelse derfor ikke er 100 pct. beskyttet.

Hos Skylab har Andreas Leth Bockhoff og Thomas Trebbien fået hjælp til at starte virksomheden op, og de har også fået hjælp til at søge finansiering, først mindre beløb og senest også midler fra Innovationsfonden, hvilket betyder, at de begge kan få løn, mens de arbejder.

Andreas Leth Bockhoff (th.) og Thomas Trebbien etablerede deres virksomhed, Trebo, mens de var studerende på DTU. De har brugt en stor del af deres sidste studietid på at udvikle den affaldssorteringsmaskine, som deres virksomhed er bygget op om. Fold sammen
Læs mere
Foto: Anne Bæk.

Ifølge IRIS-rapporten klarer de virksomheder, der er blevet startet op med udgangspunkt i DTU, sig betydeligt bedre end andre danske opstartsvirksomheder.

F.eks. viser analysen, at virksomheder, der blev etableret med base i DTU i perioden 1999-2003, i 2015 samlet beskæftigede medarbejdere svarende til mere end 900 årsværk – mens de virksomheder, der ikke var etableret med DTU som udgangspunkt, beskæftigede medarbejdere svarende til knap 600 årsværk. Samme tendens ses for virksomheder fra DTU op gennem nullerne.

DTU-virksomheder klarer sig bedst

Forklaringen er blandt andet, at virksomhederne i langt højere grad end sammenlignelige virksomheder benytter sig af DTUs iværksætterfaciliteter.

Det gælder både brug af og samarbejde med studerende, formelle forskningsaftaler med DTU, samarbejde med forskere på DTU, adgang til DTU-faciliteter, rådgivning og sparring om f.eks. strategi, kompetencer og finansiering hos DTU samt finansiering udbudt af aktører på DTUs campus, f.eks. PreSeed Ventures og Skylab.

Ud over de tilbud om samarbejde og støtte, som DTU generelt har til iværksættere, har universitetet som nævnt også et tilbud til studerende om, at de kan bruge en del af deres studietid på at etablere egen virksomhed og får det godskrevet som en del af studiet.

Det har Andreas Leth Bockhoff og Thomas Trebbien benyttet sig af, og en stor del af deres arbejde med at udvikle sorteringsmaskinen er foregået i den sidste del af deres studietid.

Speciale fører til patentansøgning

»Vi har blandt andet skrevet speciale sammen om det her. Specialet danner grundlag for den patentansøgning, vi er i gang med. Samtidig har vi det sidste år fået godskrevet 30 ECTS-point hver på specielt tilrettelagte kurser, som alle har haft med vores virksomhed at gøre. Så i sidste ende bliver det en ret stor del af vores uddannelse, som vi har brugt på at starte virksomhed op. Det er en rigtigt god mulighed for studerende på DTU for at komme i gang,« siger Andreas Leth Bockhoff.

Han er 27 år og nærmest født til at blive ingeniør, hvis han selv skal sige det.

»Der er mange i min familie, der er ingeniører, så da jeg skulle vælge uddannelse efter et par sabbatår, blev det DTU. Jeg kom ind på maskiningeniøruddannelsen, men var egentlig lige så interesseret i miljøteknik,« fortæller Andreas Leth Bockhoff.

Han og Thomas Trebbien lærte hinanden at kende under studiet og har arbejdet tæt sammen, også inden de startede virksomhed. De har også været sammen på studieophold i syv måneder i Lissabon.

Derudover har Andreas Leth Bockhoff været på praktikophold hos Mærsk Drilling, mens Thomas Trebbien var i praktik hos den sønderjyske industrivirksomhed Linak.