Finanstilsynet politianmelder bank

Forløbet op til, at staten overtog den kuldsejlede Eik Bank har nu ført til en politianmeldelse.

Foto: Jeppe Michael Jensen.
Læs mere
Fold sammen
Undersøgelsen af forløbet op til krakket i Eik Bank har nu ført til en politianmeldelse. Det fremgår af Finanstilsynets endelige rapport om forløbet.

Det fremgår af rapporten, at bankens største engagement reelt udgjorde ca. 57 pct. af basiskapitalen, »hvilket var en klar overskridelse af kravet i § 145 i lov om finansiel virksomhed om, at et engagement maksimalt må udgøre 25 pct. af basiskapitalen. Finanstilsynet finder, at dette er en alvorlig og betydelig lovovertrædelse,« som det formuleres af tilsynet.

Eik Bank blev som flere andre pengeinstitutter fanget i en situation med overbelåning af ejendomsprojekter, som ifølge tilsynets rapport også blev påtalt efter gentagne kontrolbesøg. Men ifølge en uafhængig advokatundersøgelse gjorde bankens håndtering de store låneengagementer sagen mere alvorlig.

Det fremgår ikke af rapporten, hvem tilsynet har politianmeldt. Men bankens nu forhenværende direktør Brian Toft er blandt en personkreds, som tidligere er blevet stævnet efter Eik Banks kollaps.med et samlet erstatningskrav på en kvart milliard kroner. Og ud over Brian Toft tæller de stævnede personer bestyrelsesformand Marner Jacobsen, der var chef for Eik Banks færøske moderselskab.

Finanstilsynets pressechef Søren Møller Christensen vil heller ikke verbalt uddybe politianmeldelsen - og vil kun påpege, at der er en grund til rapportens anonymiserede form.

På begge sider af bordet

Rapporten konkluderer vedrørende det danske datterselskab EIK Bank Danmark, at banken var alt for kraftigt eksponeret mod ejendomsudlån.

»En sådan ekspansion ville selv uden den efterfølgende konjunkturudvikling være risikabel, og ville i dag være i modstrid med tilsynsdiamanten både i forhold til vækst og ejendomseksponering. Dette blev forværret af, at banken ikke magtede at håndtere de stigende problemer i porteføljen i takt med, at de opstod, på grund af en svag kreditstyring og en kreditafdeling med for få ressourcer,« hedder det i rapporten.

Sagen blev yderligere forværret af, at Eik Bank brugte en såkaldt up-side model, hvor banken ville få del i et senere overskud. Og det kan have gjort banken for tålmodig med kunderne og tilmed fået den til at udvide engagementerne på trods af problemer.

»En sådan tilgang, hvor banken så at sige kommer til at sidde på begge sider af bordet, er problematisk,« konkluderer tilsynet.

Politianmeldelsen er ikke uddybet mere end det ovenfor nævnte.

»I forbindelse med gennemgangen af banken før overdragelsen er der konstateret forhold, som har ført til anmeldelse til politiet med henblik på videre efterforskning,« hedder det kortfattet i rapporten.

Bankens nye bestyrelse under Finansiel Stabilitet bad advokat Carsten Fode, Kromann Reumert Advokatfirma, om at undersøge bankens økonomiske sammenbrud, samt om der var tale om lovovertrædelser.

Bortset fra at konstatere manglende kompetencer i banken konkluderer advokaten også, at banken overtrådte en række paragraffer i lov om finansiel virksomhed - blandt andet ved at have engagementer, der oversteg 25 pct. af basiskapitalen, og ved at en koncernintern transaktion, der ikke foregik på markedsmæssige vilkår.

Carsten Fode konkluderede i sin rapport, at følgende personer i bankens ledelse er erstatningsansvarlige:

  • Marner Jacobsen (bestyrelsesmedlem siden september 2001, bestyrelsesformand i perioden 31. januar 2005-18. oktober 2010)
  • Henrik Ørsted (bestyrelsesmedlem siden februar 2001, næstformand for bestyrelsen i perioden 31. januar 2005-18. oktober 2010)
  • Knud Strange (bestyrelsesmedlem i perioden 7. februar 2001-16. marts 2009)
  • Benny Hofmann (bestyrelsesmedlem siden 16. marts 2009)
  • Jette Aakerhjelm Christensen (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem siden 16. marts 2009)
  • Torben Vogelius Andersen (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem siden 16. marts 2009)
  • Brian Toft (direktør i perioden 7. februar 2001-1. januar 2009)
  • Jesper Clausen (direktør i perioden 1. oktober 2006-30. september 2010)
  • Kim Sandberg (direktør i perioden 1. september 2008-18. oktober 2010)

Mindste fire andre banker er blevet politianmeldt af tilsynet: EBH, Roskilde Bank (hvor politiet efterfølgende har droppet sagen), Amagerbanken og Capinordic.

I forhold til tre andre krakkede banker, Løkken Sparekasse, Fionia Bank og Gudme Raaschou, har tilsynet afvist behov for en politianmeldelse.