Få overblik med en handlingsplan

Jeg er en del af en virksomhed, der arbejder med udvikling af lederne og teams. Virksomheden har haft en afdeling i Jylland i 1 år, og jeg har ansvaret for udviklingen af virksomheden i denne del af landet. Jeg efterlyser nogle gode i ideer til markedsføring, og håber at VirksomhedsRådet kan hjælp mig. <i>Venlig hilsen Den salgsansvarlige

Tak for dit spørgsmål. Markedsføring handler om at opsætte et mål, en strategi og en handlingsplan til at nå målet. En systematisk tilgang gør det nemmere at arbejde med handlingsplanen, som med fordel kan deles op i fire hovedkategorier::1) Hvem

2) Hvad

3) Hvor

4) HvornårAd 1) Start med at gøre jer helt klart, hvilke virksomheder I vil kontakte, og undersøg herefter hvem i virksomhederne, der er involveret i beslutningsprocessen, når netop jeres produkt skal indkøbes.Ad 2) Hvad er et udtryk for de konkrete budskaber, som afhænger af de forskellige beslutningstagere, som I har afdækket, indgår i beslutningsprocessen.Ad 3) Hvor - er et spørgsmål om, hvilke kanaler I vil bruge til jeres markedsføring, igen opdelt i forhold til de forskellige beslutningstagere. Det er meget vigtigt, at I får drøftet kanalvalgene rigtig godt igennem. Vil I anvende direkte markedsføring i form af salgsbesøg, salgsbreve, opbygning af dialog-markedsføring, indbydelser til møder etc.? Eller vil I bredt ud i form af annoncer etc.? Eller vil I kombinere jeres indsats? Afhængig af jeres erfaring og økonomi bør I overveje at bruge et kommunikationsbureau som sparringspartner.Ad 4) Hvornår - er tidsplanen, som jo i høj grad hænger sammen med ressourcer. Det kan være ganske nemt at udarbejde en tidsplan, men det svære er at udarbejde en realistisk tidsplan. Vær specielt opmærksom på, at der altid skal være tid til at følge op på de potentielle kunder, der ønsker en øget dialog eller et reelt køb. Hellere stoppe en succesfuld kampagne for en peri-ode, end at havne i den fælde, at der ikke er ressourcer til at følge op på de emner, kampagnen genererer.Mange hilsner

Inger Billund