Europæerne mangler kompetencer

En ny agenda. Europa risikerer at sakke bagud i den globale konkurrence, hvis ikke arbejdsstyrken bliver opkvalificeret. Med et nyt initiativ forsøger EU-Kommissionen at forbedre situationen.

Marianne Thyssen er klar med en plan, der skal opkvalificere den europæiske arbejdsstyrke.?Foto: Laurent Dubrule/EPA
Læs mere
Fold sammen

EUs arbejdsmarkedskommissær, bel­gi­ske Ma­rian­ne Thys­sen, har fremlagt en ny plan for, hvad hun tror og håber, bliver starten på en gennemgribende opkvalificering af den europæiske arbejdsstyrke. Overskriften er »New Skills Agen­da for Europe«.

Under finanskrisen mistede Europa fem-ti millioner arbejdspladser. En stor del af dem var inden for produktion, og de kommer ikke igen. 70 millioner europæere mangler i dag grundlæggende tal- og skrivefærdigheder plus digitale færdigheder. Det er den udfordring, EU-Kommissionen nu søger at adressere. Målet er at styrke beskæftigelse, konkurrenceevne og vækst.

»Vi ved, at Europa i dag står over for en kompetencemæssig udfordring. Vi mangler kompetencer, og der er et alarmerende mismatch mellem europæernes basale kompetencer og det, virksomhederne efterspørger. Det kan ikke understreges nok,« siger Marianne Thyssen.

Udviklingen kan læses sort på hvidt. I dag svarer 40 procent af de europæiske arbejdsgivere, at de har svært ved at rekruttere ansatte med tilstrækkelige kompetencer. 41 procent af europæerne i den arbejdsdygtige alder mangler basale digitale færdigheder, viser tal fra EU- Kommissionen.

»Det er spild af talent, og det har vi simpelthen ikke råd til. Vi skal samarbejde på europæisk niveau for at takle de her udfordringer og sikre os, at ingen falder bagud,« siger Marianne Thyssen.

Konkret indeholder planen ti initiativer, der skal give den europæiske arbejdsstyrke en faglig overhaling. De første fire initiativer skal implementeres med det samme, mens de resterende seks skal indføres løbende frem mod slutningen af 2017.

Blandt tiltagene er en såkaldt kompetence­garanti, der skal hjælpe europæere, der mangler grundlæggende kompetencer med at opnå et minimumsniveau af sproglige, talmæssige og digitale kompetencer.

Derudover skal den europæiske kvali­fi­ka­tionsramme (EQF), der bruges til at sam­men­lig­ne uddannelsesniveau på tværs af lande, revurderes for bedre at kunne udnytte kompetencer på tværs af EU-lande.

Endelig bliver der indført såkaldte blue prints på sektorniveau, der skal tydeliggøre, hvilke kompetencer de europæiske industrier kommer til at efterspørge fremover.

»Vi er overbevist om, at Europas fremtidige velstand afhænger af vores mest værdifulde ressource, vores mennesker. I en hurtigt skiftende global økonomi som den, vi lever i, bliver vores kompetencer vitale for vores vækst,« siger Marianne Thyssen.