Dansk Erhverv efterlyser digital forståelse

Digitale kompetencer og omstillingsparathed bliver afgørende i de kommende år, mener Dansk Erhvervs uddannelseschef.

I EU-Kommissionens nye initiativ, »New Skills Agenda for Europe«, lægges der op til at give den europæiske arbejdsstyrke et serviceeftersyn. For mange europæere har ikke tilstrækkelige basale kompetencer inden for sprog, matematik og digitalisering.

Kommissionen fremlægger derfor ti initiativer, der skal styrke den europæiske arbejdsstyrke i den globale konkurrencer, der bliver stadigt hårdere. Blandt andet skal den europæiske kvalifikationsramme, EQF, revurderes.

»Den kvalifikationsramme, man arbejder med, har været utroligt vanskelig at få til at virke. Det er enormt svært at lave en ramme, hvor man på et ensartet grundlag kan sammenligne uddannelser på tværs af landene, fordi uddannelserne er vidt forskellige,« siger Claus Rosenkrands Olsen, der er uddannelsespolitisk chef i Dansk Erhverv.

Han glæder sig også over, at digitalisering sættes på agendaen.

Ifølge EU-Kommissionen mangler 25 procent af danskerne mellem 16 og 74 år basale digitale kompetencer. For hele Europa er tallet 41 procent.

»Vi har behov for at gøre endnu mere inden for de digitale kompetencer. Vi lever i et samfund, hvor hastig teknologiudvikling er et grundvilkår, der løbende forandrer hele vores samfund og vores forretningsmodeller. Hvis man kigger på IT-branchen, så mangler der IT-specialister i meget stort omfang, og det ser ud til at blive endnu værre,« siger Claus Rosenkrands Olsen.

Han peger på, at arbejdsmarkedet i øjeblikket er i hastig forandring. Derfor bliver det afgørende, at uddannelsen ikke stopper, når man forlader f.eks. skolen eller universitetet.

»Det handler i høj grad om, at man har et uddannelsessystem, hvor man også løbende kan opkvalificere sig. Vi skal være omstillingsparate, for vilkårene på arbejdsmarkedet ændrer sig hele tiden,« siger Claus Rosenkrands Olsen.