EU-Domstol giver danske rederier medhold: Danmarks største anlægsprojekt i problemer

Sagaen om Femern-forbindelsen fortsætter. Senest har EU-Domstolen givet rederierne Scandlines og Stena Lines medhold i deres klage over finansieringen af projektet.

EU-Domstolen kaster grus i maskineriet i opførelsen af Femern-projektet gennem et medhold til rederiet Scandlines. Fold sammen
Læs mere
Foto: David Leth Williams

(Opdateret kl. 13:25 med kommentarer fra professor Per Nikolaj Bukh)

Det største anlægsprojekt i Danmark er i vanskeligheder. Det står klart, efter at EU-Domstolen har givet færgeselskaberne Scandlines og Stena Lines medhold i deres klage over statsstøtte til Femern-forbindelsen.

Dermed har domstolen annullereret Europa-Kommissionens godkendelse af finansiering til Femern-forbindelsen. Den er ikke undersøgt grundigt nok, hedder det i dommen.

Domstolen mener, at Europa-Kommissionen ikke kunne have erklæret de omhandlede statsgarantier forenelige med det indre marked uden at kende betingelserne for anvendelsen af disse.

»Kommissionen har således begået en retlig fejl og udøvet et åbenbart urigtigt skøn,« skriver domstolen.

Derfor skal finansieringen undersøges på ny.

Katastrofalt udfald

Professor Per Nikolaj Bukh fra Aalborg Universitet forklarer, at det er helt afgørende for projektet, at Femern-forbindelsen får en statsgaranti.

»Alt andet er katastrofalt. For med en statsgaranti kan man finansiere det på næsten samme rentevilkår, som hvis man var staten. Uden statsgarantien skal man finansiere det på markedsvilkår, og det ville fordyre projektet i en sådan grad, at projektet næppe kan gennemføres,« siger han.

Men er der så en mulighed for, at man på den anden side af processen ikke kan få lov til at give projektet statsgaranti? Per Nikolaj Bukh, der understreger, at han er økonom og ikke jurist, siger, at der ganske vist altid vil være en juridisk procesrisiko i en sådan sag, men at den ikke er voldsomt stor.

»Man kan sammenligne det med, at man går på en sti, hvor der er meget langt ned ved siden af. Hvis man falder ud, får det katastrofale konsekvenser. Og der kan være et lille stykke, hvor der ikke er et rækværk, hvilket er ubehageligt. Men du falder nok ikke ud. Det er et bump,« siger professoren.

Finansdirektør Allan Christensen fra Femern A/S forklarer, at man har forberedt sig på de mulige udfald af dommen.

»Vi har sikret os adgang til den fornødne likviditet til fordelagtige låneomkostninger. Dermed sikres det politiske manøvrerum i forhold til at træffe beslutninger om projektets videre fremdrift på den anden side af en tysk myndighedsgodkendelse,« siger han og tilføjer:

»Vi forventer ikke at have behov for at tage yderligere initiativer frem mod en ny godkendelse.«

Statsstøtte på spil

Scandlines har længe været i offensiven for at forsvare sit nuværende monopol på overfarten mellem Danmark og Tyskland mod en ny fast forbindelse i form af Femern-projektet, og rederiet lod sig ikke standse, da konkurrencekommissær Margrethe Vestager i sommeren 2015 gav grønt lys til offentlig finansiering af den faste vej- og jernbaneforbindelse over Femern Bælt.

Den danske stat yder støtte til planlægning, opførelse og drift af den faste forbindelse.

Europa-Kommissionen fandt, at statsstøtte til den cirka 53 milliarder kroner dyre forbindelse over Femern Bælt er i overensstemmelse med EUs statsstøtteregler, da den fremmer et »vigtigt projekt af fælleseuropæisk interesse«.

Femern-forbindelsen har lidt et tilbageslag, efter at en kendelse ved EU-Domstolen gik imod byggeriets finansiering. Her ses et computergenereret billede, der viser det sandsynlige design af den tunnel, der efter planen skal bygges mellem den tyske ø Femern og den danske ø Lolland. Fold sammen
Læs mere
Foto: Femern A/S/Handout.

Rederi peger på magtarrogance

Men den afgørelse byggede ifølge Scandlines på så mange fejl og forkerte beregninger, at Kommissionen aldrig burde have godkendt støtteanmodningen fra det dansk-tyske tunnelprojekt. Derfor valgte rederiet at indbringe sagen for EU-Domstolen. Det ser nu ud til, at denne retsinstans er enig med Scandlines. Dommen, der dog kan ankes, vækker ikke overraskende glæde hos rederiets øverste chef.

»Systemet har i årevis udvist magtarrogance i forsøget på at tromle en Femern-godkendelse igennem både i Danmark og i Tyskland med henvisning til, at det var »politisk ønskeligt«. Europa-Kommissionens forsøg på at anvende samme metoder har nu med EU-Domstolens afgørelse fået en klokkeklar besked om, at lov er lov, og at regler skal følges. Det er både jeg og mine mange medarbejdere glade for,« siger Søren Poulsgaard Jensen i en pressemeddelelse.

Tilbage i september gav EU-Domstolen desuden også Scandlines medhold i dennes klage over den danske og svenske stats statsgaranti til finansieringen til Øresundsforbindelsen. Også her skal finansieringen undersøges på ny.