Den sløje sommer har gjort det dyrere at være dansker

Dyre charterrejser og sommerhusferier gav et stort prishop i juli, hvor forbrugerpriserne steg hele 0,8 procent i forhold til juni - og landede 1,5 procent højere end i juli sidste år. Det er den højeste årlige stigning i fem år, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

En kold og våd dansk sommer var med til at sende inflationen i vejret i juli, viser Danmarks Statistiks netop offentliggjorte forbruger- og nettoprisindeks.

»Det er særligt den store efterspørgsel efter sommerhuse i højsæsonen samt danskernes flugt fra det triste danske sommervejr, der har trukket priserne på sommerhusleje og charter- og flyrejser op i juli og inflationen i vejret,« skriver cheføkonom Signe Roed-Frederiksen fra Arbejdernes Landsbank i en kommentar.

I juli steg priserne med hele 0,8 procent i forhold til juni. Det betyder, at priserne nu er 1,5 procent højere end i juli sidste år. Det er den højeste årlige stigningstakt i næsten fem år, skriver Søren V. Kristensen, makroøkonom i Sydbank, på baggrund af tallene. Også han peger på vejret som en del af forklaringen.

»Det kan i nogen grad have været det halvdårlige danske sommervejr, der har øget danskernes lyst til at tilbringe sommeren uden for landets grænser. Det kan have været medvirkende til at presse priserne på ferierne op. Samtidig rettede varepriserne sig også en anelse og falder nu ikke mere. Det store hop i særligt ferie- og charterrejser indikerer dog, at den relativt høje inflation i nogen grad er midlertidig,« skriver Søren V. Kristensen.

Han understreger, at det kan kaste grus i opsvingets stærkeste vækstmotor, hvis tendensen med prisstigninger i det tempo fortsætter. I så fald vil inflationen nemlig hurtigt æde de ekstra lønkroner, som danskerne får i disse år. Det vil være noget af en bremse på opsvinget, da det vil hæmme privatforbruget, der i de seneste år har været en af de største vækstmotorer i dansk økonomi, forklarer han.

»I løbet af årets første seks måneder har vi ellers haft en gennemsnitlig inflation på 0,9 procent. Det har været en anelse lavere end vi havde forventet, og derfor har opsvinget i årets første halvdel fået et lidt større rygstød fra inflationen. Simpelthen fordi de moderate prisstigninger har efterladt danskerne med flere penge i det månedlige husholdningsbudget,« skiver makroøkonomen, som dog forventer, at inflationen i de kommende måneder vil aftage igen.

Jacob Isaksen, seniorøkonom i Nykredit, skriver i en kommentar, at det var ventet, at inflationen ville tiltage gennem 2017, men ikke med den hast, som dagens tal viser.

»Det må siges at være en overraskelse af de større, som delvist kan tilskrives den sløje danske sommer. Efter vores mening ændrer dagens tal ikke på det underliggende prispres i økonomien, der stadig er moderat. Ser vi fremad forventer vi, at inflationen vil tiltage over det kommende år i forhold til det lave niveau, som vi så sidste år,« skriver han.

Signe Roed-Frederiksen har beregnet, at prisstigningerne over det seneste år betyder, at en typisk familie med børn skal bruge 6.300 kroner mere i dag på at købe de samme varer som for et år siden.

»Men selvom danskerne må betale mere for deres varer end sidste år, så betyder det ikke, at en almindelig dansk lønmodtagerfamilie er blevet fattigere – tværtimod.
Løninflationen står i år til at passere to procent,« skriver hun med henvisning til, at den seneste statistik fra DA viste, at lønningerne i 1. kvartal 2017 steg med 2,1 pct. i forhold 1. kvartal sidste år.

»Dermed kan en almindelig dansk lønmodtager fortsat glæde sig over en pæn fremgang i reallønnen, selvom den er mindre end sidste år, hvor inflationen var helt ekstraordinært lav. Læg dertil, at beskæftigelsen er stigende og boligformuerne kryber opad. Det giver alt i alt et rigtig godt afsæt for et stærkt privatforbrug i år,« lyder det fra Signe Roed-Frederiksen.