Dansk klimafond investerer over 100 mio. i ny stor vindmøllepark i Mongoliet

Klimafonden sætter nu over 100 mio. kr. på højkant som aktionær i et nyt vindmølleprojekt i Mongoliet. Sammen med bl.a. det store franske energiselskab Engie er fonden aktionærer i investeringsprojektet, hvor Vestas har fået ordre på levering af 25 vindmøller.

Foto: Kasper Palsnov. Vindmølleparken ligger 460 km sydøst for Mongoliets hovedstad Ulaanbaatar. Krafværket skal imødekomme den stigende efterspørgsel på elektricitet i Mongoliet og vil samtidig øge landets kapacitet inden for vedvarende energi betydeligt.
Læs mere
Fold sammen

En investering på trekvart milliard kr. i en ny stor vindmøllepark med Vestas-møller skal nu sikre Mongoliet vedvarende energi og et godt afkast til europæiske investorer, bl.a. den danske Klimainvesteringsfonden.

Den privat-offentlige kapitalfond indskyder risikovillig kapital i projekter, der reducerer udledningen af CO2. Det sker i samarbejde med danske virksomheder eller i større klimaprojekter, hvor dansk teknologi eller know-how indgår.

Der er netop indgået aftale om finansiering af en vindmøllepark med en kapacitet på 55 MW i Gobi-ørkenen i Mongoliet til 120 mio. dollar, dvs. næsten 750 mio. kr. Klimafonden er én af fire investorer og investerer 107 mio. kr.

»Vi er finansiel investor og har i projektet en langsigtet aftale om salg af strøm i hård valuta og en stærk konstellation med to industrielle partnere, der er aktionærer i vindmølleparken« siger investeringschef Jacob Klingemann fra Klimainvesteringsfonden.

Klimainvesteringsfonden er et offentligt-privat initiativ, der er struktureret som en almindelige kapitalfond og skal sikre finansiering til klimaprojekter i udviklingslande og vækstmarkeder samt fremme salg af dansk klimateknologi.

Investeringen i vindmølleparken, Sainshand Salkhin Park, bliver finansieret af det store franske energiselskab Engie, den tyske projektudvikler Ferrostaal Industrial Projects GmbH, danske Klimainvesteringsfonden og en investor fra Mongoliet.

Vestas, der siden april i år med et nyt salgskontor for Kina og Mongoliet har forsøgt at skabe et stærkere ståsted i de to lande, skal levere 25 vindmøller til projektet. Det er Vestas' anden ordre i Mongoliet. Sidste år fik selskabet en ordre på 25 vindmøller med en kapacitet på hver 50 MW i Gobi-ørkenen.

Vindmølleparken ligger 460 km sydøst for Mongoliets hovedstad Ulaanbaatar. Krafværket skal imødekomme den stigende efterspørgsel på elektricitet i Mongoliet og vil samtidig øge landets kapacitet inden for vedvarende energi betydeligt.

På den måde understøtter investeringen på 750 mio. kr. Mongoliets strategi om, at vedvarende energi skal udgøre 20 procent af al energiforsyning i 2020 og 30 procent i 2030.

IFU er medinvestor i Klimainvesteringsfonden, der  på et kommercielt grundlag medvirke til at øge investeringerne i klimavenlige projekter i udviklingslande og vækstmarkeder. Det skal sikre, at landene kan fortsætte den økonomiske udvikling uden at forværre klimaet yderligere.

IFU er en selvejende statslig fond, der tilbyder at rådgive og yde risikovillig kapital til virksomheder, som ønsker at gøre forretning i udviklingslande og vækstmarkeder.

»Sainshand er et meget spændende projekt, der både bidrager til vækst i et fattigt land og samtidig begrænser udledningen af CO2. Vi er derfor meget tilfredse med, at Klimainvesteringsfonden har kunnet medvirke til at realisere projektet, som jeg er sikker på vil få stor betydning for Mongoliet i fremtiden,« siger Tommy Thomsen, CEO, IFU.

Mongoliets største kreditor, Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling, EBRD samt Den Europæiske Investeringsbank, EIB,  yder lån til projektet. EIBs andel på 47 mio. dollar bliver således garanteret af Danmarks Eksportkredit, EKF.

EKF, der er garanteret af staten, hjælper danske virksomheder med at skaffe finansiering og forsikring af eksport. EKF var i 2016 med til at sikre danske virksomheder ordrer for 29 milliarder kr.