Skal man(d) tage barselsorlov? Ja!

»Jeg forestillede mig ikke ikke, at en barselsorlov kunne være en så positiv oplevelse, som det har vist sig at være. Jeg har virkelig nydt min orlov og håber, at mine oplevelser kan være en inspiration for andre.«

Jeg har som mand tidligere anset det for umaskulint at tage barselsorlov og mente, at det måtte være skadeligt for karrieren. Udsigten til bleskift og begrænset søvn virkede heller ikke attraktiv. Efter at have tilbragt et par måneder på barselsorlov sammen med min datter har jeg skiftet mening. Min holdning er nu, at alle nybagte fædre bør tage barselsorlov. Mit udbytte er især et tættere forhold til min datter, en bedre forståelse for min kone og for mig selv, en bedre balance i familielivet, en øget disciplin og evne til organisering samt hurtigere beslutningstagning og måske mest vigtigt en lykkefølelse som ved en nyforelskelse. Jeg fik en datter for 9 måneder siden og besluttede at dele barselsorloven med min kone, således at jeg selv fik 3 måneders orlov. Det anså jeg som min pligt over for min kone. Mit ønske om orlov blev fremlagt i forbindelse med et jobskifte og blev umiddelbart imødekommet, om end jeg fornemmede en vis panderynken. Reaktionen var anderledes positiv blandt især kvinder og yngre fædre. De pegede på den store glæde, der ligger i at have et tæt forhold til barnet. Jeg blev derimod mødt med forbavselse fra især karrieremænd og -kvinder. De var som oftest bekymrede over skadevirkningerne på familiens økonomi samt på karrieren. De fremhævede, at mænd typisk har højere lønninger end deres koner, og at det derfor er mere bekosteligt for en familie at undvære fædrenes løn end mødrenes løn. Mit svar på deres betænkeligheder var, at min orlov har været planlagt 15 måneder før den skulle finde sted, og at jeg derfor har haft god mulighed for at spare op. Desuden modtager jeg dagpenge under min orlov. Jeg følte i den sammenhæng en stor opbakning, da beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen i september 2007 advokerede for en økonomisk kompensation til fædre på orlov for at få flere mænd til at vælge at tage orlov. Bortset herfra mener jeg ikke, at økonomien bør være afgørende for ens valg af orlov eller ej, da udbyttet langt overstiger de gener, der måtte være som følge af mindre indtægt. Med hensyn til karrieren kan jeg henvise til flere firmaer, bl.a. Deloitte og Niras, der har erfaringer for, at fædre efter en veloverstået barselsorlov forekommer mere motiverede og føler en større loyalitet over for virksomheden. Arbejdsindsatsen efter orloven mere end opvejer det, som virksomheden mister i orlovsperioden. Mit udbytte af barselsorloven har været betydeligt. Først og fremmest har jeg oplevet et meget tættere forhold til min datter. Før min orlov mødte jeg ikke særlige reaktioner fra hende efter at være kommet hjem fra arbejde sidst på dagen. Nu modtager jeg smil i lange baner og meget mere opmærksomhed, end jeg havde forestillet mig. Jeg kan nu også »bruges«, hvis der er behov for trøst. Denne nærhed føles præcis som en nyforelskelse, hvor det kilder i håret og prikker omkring hjertet. Jeg føler, at jeg vil gøre alt for hende. Det har også givet mig en større forståelse for min kone, der jo har gennemgået dette forløb. I dagligdagen har det også vist sig ganske praktisk, at min kone og jeg nu meget lettere kan supplere hinanden mht. pasningen af den lille. Jeg kender procedurerne lige så godt som hende, og ved hvor de forskellige babyeffekter befinder sig. Min hverdag under barselsperioden er præget af disciplin og organisering for at kunne få tøjvask, opvask, indkøb af tøj og mad, soveperioder, madlavning, bleskift, lægebesøg og legeaktiviteter til at gå op i en højere enhed. Jeg føler også, jeg er blevet bedre i stand til at træffe hurtige beslutninger. Dette er der tit behov for, fordi der er en høj grad af uforudsigelighed i pasning af et 8 måneder gammelt barn. Min datter er min nye chef. Det er hende, der arbejdes for og med. Dette har også givet nye »kompetencer« som f.eks. madning med kartoffelmos – her erkender selv min kone, at hun ikke kan hamle op med mig. Den kompetence kræver tålmodighed og hurtige reflekser samt korrekt temperering af maden. Visse aktiviteter har været grænseoverskridende. Jeg husker stadig mit besøg i en legestue, hvor jeg var den eneste af hankøn, og hvor jeg sad på gulvet med en rasle og sang børnesange. Deltagelse i en mødregruppe var også en speciel, men faktisk meget positiv oplevelse. Orloven har endvidere været meget afstressende og givet tid til refleksion. Det er der sjældent tid til i en sædvanlig hverdag. Jeg har tænkt meget over, hvad der betyder noget for mig. Jeg har oplevet en form for nærvær, jeg ikke har mødt før. Det har givet mig en lykkefølelse, som jeg ikke mindes at have oplevet tidligere. Jeg føler også, at jeg er kommet til at kende mig selv bedre, bl.a. fordi min datter virker som et følelsesmæssigt spejl. Jeg forestillede mig ikke, at en barselsorlov kunne være en så positiv oplevelse, som det har vist sig at være. Jeg har virkelig nydt min orlov og håber, at mine oplevelser kan være en inspiration for andre.