Tidl. forsvarschef Otto K. Lind er død

Danmarks forsvarschef 1984-85, general Otto K. Lind, er død, 79 år. Otto Katharus Lind var en højt respekteret officer i Hæren, og i de sidste 14 måneder af sin aktive karriere blev han indsat som forsvarschef, efter at personstridigheder i en periode havde givet anledning til konflikter i forsvarsledelsen.

Da general Knud Jørgensen gik på pension som forsvarschef i1983, stod den daværende chef for Forsvarsstaben, generalløjtnant Gunnar Kjær Kristensen egentlig for tur til at blive forsvarschef. Han var imidlertid blevet upopulær i officerskredse, fordi hans karriere i særlig grad var blevet fremmet af de socialdemokratiske ministerier i1970'erne. Bl.a. derfor forbigik den nyudnævnte konservative forsvarsminister, Hans Engell, G.K. Kristensen til forsvarets højeste post.

I den situation blev da 63-årige almentvellidte Lind den chef, som igen skabte ro i den militæretop. Han kom til Forsvarskommandoen i Vedbæk fra NATO's Enhedskommando (BALTAP) i Karup, hvor han havde været chef siden 1980.

Otto K. Lind fik i 1943 afgangseksamen fra Hærens Officersskole. Han var aktiv i den militæregren af den danske modstandsbevægelse, hvor han var med til at skaffe de allierede detaljerede oplysninger om de tyske militære anlæg i Danmark.

I juli 1944 blev han arresteret af tyskerne ved Nørre Nissum, da han var ved at udspionere tyske befæstningsanlæg. Under fangenskab i Århus hos det tyske sikkerhedspoliti - Gestapo - blev han underkastet grov tortur. Han blev senere brugt som gidsel i tyske transporttog, der var truet afmodstandsbevægelsens sabotageaktioner, men i den sidste tid under besættelsen blev han overført til Frøslev-lejren i Sønderjylland på noget lempeligere vilkår.

Det militære efterretningsarbejde, som Lind deltog i, var højt anerkendt af England og USA. Det var især med henblik på denne indsats, at feltmarskal Montgomery efter krigen betegnede den danske modstandsbevægelses indsats som "second to none".

Efter krigen avancerede Lind til oberstløjtnant i Dronningens Livregiment i Aalborg. Herefter var han bl.a. i Forsvarsministeriet, i Forsvarskommandoen og chef for 1.Jydske Brigade, inden han i 1974 blev generalmajor og chef for Forsvarsstabens Operationsstab. Næste post som chef forØstre Landsdelskommando i Ringsted fulgte i 1977, og tre år senere blev Otto K. Lind chef for BALTAP - NATO-kommandoen i Karup.

Ud over karrierens poster beskæftigede general Lind sig med militære forhold i Det Krigsvidenskabelige Selskab, hvor han var formand 1975-78 og som medlem af det højt anerkendte The International Institute for Strategic Studies 1970-86. Han var medstifter af Samvirket Folk og Forsvar, hvor han var næstformand fra 1991.

Ritzau