Se listen: Disse faggrupper har flest sygedage i Københavns Kommune

Sygefraværet er faldet en smule i København, men der er fortsat stor forskel på, hvor ofte de forskellige faggrupper ringer til deres chef og siger: Chef, jeg må blive hjemme i dag - jeg er syg.

Akademikerne på blandt andet Københavns Råshus er sjældent syge. Fold sammen
Læs mere
Foto: Ólafur Steinar Gestsson

Akademikerne er mindst syge og SOSU'erne er mest syge.

Det kan man læse i årsrapport om sygefravær 2016 fra Københavns Kommune, der udkom for kort tid siden.

Generelt faldt sygefraværet med 0,2 dage fra 12,2 i 2015 til 12,0 i snit i 2016. Samlet set har kommunen, der historisk set har haft et højt sygefravær, nedbragt sygefraværet med 26 procent siden 2007. Den nåede dog ikke sit måltal for 2016, idet sygefraværet lå 1,0 dag højere end måltallet.

Faldet i sygefravær kan alene, som det står i rapporten, »forklares i et fald i det lange sygefravær«. Og der er fortsat stor forskel på faggrupperne.

På plussiden er lærerne, hvis sygefravær faldt 1,1 dage i 2016 til nu 11,8 dage. Og akademikerne, der har uændret men markant lavest sygefravær af alle faggrupper med 6,2 dage.

På minussiden er sygefraværet for SOSU-personalet (ekskl. eleverne), der steg med 0,5 dag i 2016 og fortsætter en svagt stigende tendens, står der i rapporten. Også sygeplejerskernes sygefravær steg med 1,2 dage i 2016 og ligger nu på 13,8.

Læs hele listen her:

Det samlede sygefravær: