Rotterne kommer ikke – endnu

Skrald fra de københavnske hjem flyder lige nu over containernes kanter, fordi skraldemændene strejker. Mens lugten tager til, forholder de erhvervsdrivende sig roligt. Også miljøinspektøren beroliger.

Beboere i København må fortsat leve med overfyldte skraldespande, da kommunens skraldemænd fortsætter strejken. Skraldespandene er nu ikke blevet tømt i en uge. Strejken sker som følge af uenighed i forhandlingerne mellem de skraldemænd, der i dag er ansat hos firmaet M. Larsen Vognmandsfirma, og deres kommende arbejdsgiver, City Renovation, som 1. maj overtager kontrakterne på Østerbro og Nørrebro fra M. Larsen. Maibritt Lauritsen bor på Nordlandsgade på Amager. Foto: Jeppe Vejlø Fold sammen
Læs mere

Majbritt Lauritsen er på vej ned med sit skrald i Nordlandsgade 1 på Amager. I porten til gården står omkring 12 affaldscontainere. Og skraldet, det tårner sig op over containernes kanter og op ad mure og containernes sider. Skader, katte, eller som de fleste københavnere tror, rotter, har bidt hul, så madrester og plast ligger spredt.

»Det tiltrækker jo rotter og dyr. Det er dyrt, og de er svære at slippe af med, og så er det ulækkert. Vi er heldige, at det ikke er så varmt, at det lugter endnu. Man kører jo ikke selv sit affald på lossepladsen. Og hvad skal man så gøre?« spørger ingeniør Majbritt Lauritsen.

Lidt efter kommer viceværten og fejer affaldet sammen i sorte affaldssække. Det er det eneste, man kan gøre for at holde skadedyr på afstand.

Lugten er fæl, og skrald på jorden er ikke godt. Til gengæld klarer gadens butikker sig indtil videre uden de store gener. Bageren har sin egen affaldsaftale. Cafeen har haft lukket i fem dage og ikke mærket noget til ophobningen af skrald. Det har smørrebrødsbutikken heller ikke, og fiskehandleren opbevarer sit affald på køl. Her kan det ligge i en måneds tid, før det bliver kritisk.

I kølvandet på den snart 14 dage lange københavnske skraldestrejke har den ildelugtende invitation til dyrene heller ikke skabt problemer med de upopulære gnavere. Selve bestanden af rotter er ikke steget, siger miljøinspektør i Københavns Kommune Kim Maimann, der modtager omkring 6.000 rotteanmeldelser om året.

»En strejke, der betyder, at man ikke får tømt dagrenovation i en periode – den periode skal være pænt lang, før vi overhovedet kan begynde at tale om, at nu er ikke bare anmeldelserne, men også bestanden af rotter vokset.«

Vi kan med andre ord slå koldt vand i blodet. Rotterne, der fortrinsvis bor i kloakkerne, vil måske ses lidt oftere i gaderne, fordi skraldet hober sig op. Men en eventuel forøgelse af rottebestanden ligger tre-fire måneder ude i fremtiden, al den stund en rotte er drægtig i tre uger, og dens unger først kønsmodne efter tre måneder, understreger Kim Maimann.

Strejkens udfald

Om bekymringen for rotter bliver virkeliggjort, og skraldet når ulidelige mængder, afhænger af den overenskomststridige strejke, som berører 280.000 københavnske husstande. 350 skraldemænd, ca. 300 i solidaritet, strejker i protest mod en licitationsrunde, som de mener, vil kunne betyde fyring af fire af deres kolleger, når det ene af de fire firmaer, der tømmer københavnernes skraldecontainere, City Renovation A/S, mister sine opgaver 1. september. Skraldemændene fik mandag en bod i Arbejdsretten. Direktør Steen Rügge fra City Renovation A/S siger, at hans firma ikke har ansvar for, hvad der sker med medarbejderne efter 1. september. I en pressemeddelelse skriver Steen Rügge blandt andet:

»Vi er kede af alle de gener, den ulovlige strejke har medført, og vi håber, at arbejdet genoptages, så det ophobede affald kan blive indkørt hurtigst muligt, og indsamlingerne normaliseret.«

Det er fagforeningen, der udtaler sig

Berlingske ville gerne have talt med skraldemændene, men al kommunikation sker gennem deres fagforening, 3F. Ifølge faglig sekretær i 3F John Ø. Pedersen for at undgå, »at en skraldemand siger to ord forkert« og dermed tirrer arbejdsgiveren og forværrer situationen eller skaber en situation, der fører til fyringer.

John Ø. Pedersen beklager også, at københavnerne for tiden hverken får hentet storskrald, haveaffald eller tømt containerne med husholdningsaffald. Sent tirsdag eftermiddag ventede John Ø. Pedersen og de strejkende skraldemænd på, at skraldemændenes arbejdsgivere, Københavns Kommune og City Renovation, skulle komme med et udkast til en aftale. Det var ved redaktionens slutning ikke kommet endnu.

»Renovationsarbejderne har sagt, at de er kede af, at skraldet hober sig op, og at de godt ved, det kan se ud, som om det er deres skyld, at det ligger og flyder. Men jeg håber på en løsning tidligt onsdag,« siger John Ø. Pedersen.

Mens københavnerne venter på at få tømt deres skraldespande og måske frygter, at skraldet skal flyde endnu mere på gader og stræder, beroliger miljøinspektør Kim Maimann: »Der er mange andre faktorer end en strejke, der kan få rottebestanden til at stige. Ombygninger. Nedrivninger. Metrobyggeri. Jeg tror ikke, denne strejke vil påvirke bestanden mærkbart.«