Pædagoger: Børn bliver ofte ikke trøstet i vuggestuer og børnehaver

På hver tredje vuggestue- og børnehavestue oplever personalet, at de dagligt ikke kan nå at give et barn trøst. Det er omsorgssvigt, mener ekspert.

Foto: Claus Bech

Konflikter mellem treårige, der ikke bliver løst. Et barn med forstyrrende adfærd, som der ikke er nogen, der tager sig af, og et barn der står på sidelinjen uden at blive hjulpet ind i legen.

Det er situationer, der ifølge fagforeningen FOA udspiller sig dagligt på en tredjedel af landets vuggestue- og børnehavestuer.

Derudover oplever næsten halvdelen af personalet dagligt, at de ikke kan nå at trøste et vuggestue- eller børnehavebarn, der græder.

Det viser en repræsentativ undersøgelse af alle ansatte i landets daginstitutioner, som Bureau 2000 har foretaget for FOA.

»Vi oplever, at normeringerne bliver dårligere, og at der bliver mere alenearbejde. Tallene viser, at der er for lidt tid til at vise omsorg i vores daginstitutioner. Det er i vores verden helt katastrofalt, at vi har børn, der ikke bliver set og hørt, og det er netop det, der er tilfældet i dagens daginstitutioner,« siger Mogens Bech Madsen, sektorformand i FOA.

52 procent af stuepersonalet i landets vuggestuer og børnehaver svarer, at de ikke kan yde omsorg over for børnene.

Svigtet og alene

Mogens Christoffersen, seniorforsker emeritus ved SFI, har tidligere forsket i, hvad der kendetegner daginstitutionernes betydning for børns udvikling, og han mener, at der er god grund til at tage tallene fra FOA alvorligt.

»Jeg synes, at det er rigtigt bekymrende, at der er børn i danske institutioner, der ikke bliver trøstet. Det er netop i den situation, at især de yngste børn har brug for, at den voksne er der med det samme. Det nytter ikke, at man venter ti minutter, barnets tidshorisont gør, at det føler sig svigtet og alene. Når et barn ikke bliver trøstet, vil man normalt betegne det som omsorgssvigtet« siger Mogens Christoffersen og tilføjer, at kvaliteten i pasningstilbuddet både ses i barnets trivsel og dets IQ på sigt.

LÆS MERE