Børne- og socialminister: Forældre skal have ret til en institutionsplads til nedsat pris!

Når forældre er på barsels- eller forældreorlov skal de have ret til en deltidsplads for de ældre søskende i daginstitutionen. Sådan lyder børne- og socialminister Mai Mercados forslag, der er en del regeringens kommende dagtilbudsudspil.

Foto: Thomas Lekfeldt

Ideen kom til Mai Mercado i efteråret, imens hun selv var på barsel med barn nummer to og havde tid til at hente den ældste tidligere.

Hvorfor ikke give forældre muligheden for at have de ældre søskende på nedsat tid i børnehaven eller vuggestuen, når man selv går derhjemme med den yngste?

I dag er tanken blevet et konkret forslag i regeringens kommende dagtilbudsudspil. Den konservative børne- og socialminister ønsker med forslaget at give de danske familier flere timer med hinanden.

»De ældre søskende kan være i daginstitutionen i 30 timer, og forældrene betaler en reduceret takst. De kan hente bringe og hente på tværs af dagen, når de vil. I dag har forældrene kun den mulighed at tage barnet helt ud, hvis det skal have mere tid hjemme. Det gør man jo ikke, fordi forældrene er bange for, at de ikke får den samme institution til barnet, når barslen er ovre,« siger hun.

I ministerens regnestykke er det fuldtidsforældrene, der skal dække udgiften. De skal betale 30 kroner mere om måneden for de 0-2-årige og cirka otte kroner om måneden for 3-5-årige på en fuldtidsplads om måneden. Omvendt får deltidsforældrene en reduceret takst med ca. 650 kr. om måneden for 0-2-årige og 390 kroner om måneden for 3-5-årige.

»Det er en mindre gruppe af forældre på barsel eller forældreorlov, der får den mulighed. Hvis vi skulle brede retten til deltid ud til at gælde samtlige forældre, ville det være en noget større regning, der skulle sendes ud til de andre forældre i institutionen. Det er jeg lidt påpasselig med. Men henholdsvis 30 kroner og 8 kroner er lige til at klare,« siger hun.

Hos pædagogernes forbund BUPL er formand Elisa Bergmann lunken overfor ministerens forslag. Det vil ifølge hende udhule normeringerne, fordi man i dag bruger fuldtidsnormeringerne henover dagen, når der er behov for det. Hvordan vil en dagligdag i institutionen se ud, når et antal børn tjekker løst ind og ud i løbet af dagen?

»Det vigtigste for forældrene er ikke, at daginstitutionen alene er et pasningstilbud. Det er et udviklingssted for barnet, hvor der skal være nogle læringsmiljøer. Med det her forslag går ministeren lidt i den modsatte retning. Men daginstitutionen er ikke bare en arbejdsmarkedsforanstaltning. Det er de vigtigste år af et barns liv, der foregår, imens de er i vuggestue og børnehave. Det er kvaliteten, der har betydning for barnet,« siger hun.

Rent pædagogisk set ser formanden også nogle udfordringer med deltidspladserne. De vil betyde, at der er ting pædagogerne enten ikke kan eller skal tage hensyn til, fordi en del af børnegruppen er til stede vilkårligt i løbet af ugen.

»Hvornår kommer de den pågældende dag? Og hvornår skal de hjem? Det betyder også noget i forhold til fællesskabet på stuen og det er jo fællesskabet, der betydet noget for udviklingen af barnet. Og hvor meget bureaukrati vil vi pålægge institutionerne? Hvordan vil vi bruge ressourcerne mest muligt? Er fleksibilitet den vigtigste parameter eller er det kvaliteten? Jeg tror på det sidste,« lyder det fra Elisa Bergmann.

Louise Gjervig Lehn er formand for forældreorganisationen FOLA. Hun er positiv overfor mere fleksibilitet til børnefamilierne, men er ligesom BUPLs formand bekymret over, hvad det vil betyde for normeringerne ude på stuerne.

»Det kunne hurtigt skabe en spidsbelastning i den enkelte daginstitution, hvis der er et pludseligt flow af mødre og fædre, der er på barsel lige nu og derfor henter de ældre børn tidligt den ene dag og sent den anden dag. Det kræver i hvert fald, at man sikrer kvaliteten af pasningen i landets dagtilbud.«

Hun anerkender, at forslaget skaber en anelse mere økonomisk råderum i de familier, der vil gøre brug af retten. Men det er ikke det, der står højest på ønskelisten ude i danske børnefamilier, siger Louise Gjervig Lehn.

»Hvis ministeren virkelig gerne vil hjælpe de danske børnefamilier, burde hun i stedet satse på minimumsnormeringer ude i daginstitutionerne, så vi får sikret en voksenkontakt til børnene.«