Nyt fra DSB: IC4 kører . . . engang

Her skulle have stået, hvornår det første IC4–tog kører med passagerer under Storebælt. Men vi kan ikke fortælle det. DSB ved det nemlig ikke.

»Vi melder ikke nogen dato ud. Historikken har lært os, at det ikke er nogen særlig god idé,« siger DSBs adm. direktør, Søren Eriksen. Foto: Henning Bagger Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger

Velkommen her til Sølvgade i København, hvor DSB denne tirsdag formiddag har indkaldt til pressemøde om planerne for indsættelse af det første IC4-tog i landsdelsdrift.

De 83 italiensk byggede IC4-tog til i alt fem milliarder kroner er jo nok de mest forsinkede af alle DSBs tog. Fire år har passagererne ventet og ventet på dem. Så forventningerne er store hos det fremmødte pressekorps.

Og her kommer DSBs adm. direktør Søren Eriksen på banen. Han sætter sig ved bordet, og så er vi klar til at få præsenteret det budskab, offentligheden har ventet i evigheder på. Værsgo, Eriksen:

»Det er vores klare forventning, at Ansaldobreda i starten af det nye år kan indsende ansøgning til Trafikstyrelsen om at opnå typegodkendelse af det første enkeltkørende IC4-togsæt til at køre med passagerer i landsdelstrafikken,« siger Søren Eriksen.

Direktøren fortæller videre om proceskøreplaner, men kommer på intet tidspunkt ind på, hvornår passagererne så kan løse rejsehjemmel til et IC4-tog, der kører med passagerer mellem Jylland og København via Storebælt. Så vi spørger:

Glemte du ikke at nævne en dato?

»Vi melder ikke nogen dato ud. Historikken har lært os, at det ikke er nogen særlig god idé,« siger Søren Eriksen.

Jamen, bliver det i første kvartal 2008, andet kvartal, tredje kvartal, fjerde kvartal, 2009, 2010 eller 2011?

»Du får ingen datoer,« siger Søren Eriksen.

Joh, men hvad er jeres forventninger, hvad håber I på?

»--------«.

DSB-direktøren er hverken til at hugge eller stikke i. På trods af, at DSB udgiver mange andre køreplaner, der ikke altid holder i virkeligheden. Så vi vælger at bruge en livline og ringer til Trafikstyrelsens sikkerhedschef, Jesper Rasmussen, som skal give typegodkendelsen.

Hvis Ansaldobreda i starten af det nye år indsender en ansøgning til jer, hvornår vil det første IC4-togsæt så være typegodkendt til passagerkørsel i landsdelstrafikken?

»Det kommer fuldstændig an på dokumentationsmaterialet. Når man giver en typegodkendelse, skal man gennemgå alle de fejl og uregelmæssigheder, der har været; plus dokumentation for hvordan man har fulgt op på det. Og vi ved ikke, om vi billedligt talt får en lille kuvert, eller om der kommer en lastbil med materiale. Derfor vil jeg ikke sætte nogen dato på,« siger Jesper Rasmussen.

Hvis nu alt klapper? Hvornår kan det første IC4-tog så tidligst køre under Storebælt?

»Det tør jeg ikke svare på, det bliver for hypotetisk. Jeg vil mere principielt melde ud, at vi er klar, når ansøgningen kommer. Og vi vil behandle den hurtigst muligt, for vi er også indstillet på, at det her ikke skal have nogle unødige forsinkelser. Det her har varet længe nok,« siger Jesper Rasmussen.

Til sidst må vi lige runde DSBs kommunikationschef, Anna Vinding, for at høre, hvorfor DSB så i det hele taget har indkaldt til pressemøde om planerne for indsættelse af IC4-toget i landsdelsdrift. Svaret er, at det lovede DSB i juni, da det første IC4-togsæt blev sat i prøvedrift mellem Århus og Aalborg.

Og DSB holder altid, hvad de lover!

Slut her fra Sølvgade.