Lærere og elever efterlyser mere vejledning om uddannelse

Hver fjerde elev oplever ikke, at de får den hjælp, de har brug for til valg af uddannelse, viser rapport.

ARKIVFOTO Fold sammen
Læs mere
Foto: Morten Germund

Næsten hver anden elev i landets 8.-klasser føler sig presset over at skulle vælge uddannelse, og flere føler, at de mangler hjælp til valget.

Det viser en ny rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut, EVA. Og den skal tages alvorligt, lyder det fra Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening.

»Der er alt for mange unge mennesker, der i dag farer vild i deres eget liv. De unge mennesker skal ikke gå og føle sig pressede allerede i 7., 8. og 9. klasse«, siger han.

Selv peger de unge i rapporten blandt andet på, at mere praktik, besøg på virksomheder og ungdomsuddannelser samt vejledning vil hjælpe.

De forslag får opbakning fra Anders Bondo Christensen.

»Det er nogle yderst fornuftige ting, som de peger på. Man skal bare være klar over, at virksomhedsbesøg og -praktik kræver rigtig meget, hvis det skal hjælpe med den afklaring, som de unge efterlyser.«

»Men det er helt klart en vej. Og så er vejledning rigtig vigtigt. Alle unge har, synes jeg, krav på at møde en dygtig vejleder, som kan hjælpe dem i deres uddannelsesvalg«, siger han.

Formanden for Danske Skoleelever, Jakob Bonde Nielsen, ærgrer sig over rapportens konklusioner, men er ikke overrasket.

»Det er noget, som vi har peget på i et stykke tid efterhånden og nævnt flere gange over for ministeren: At det her er altså et rigtig stort problem for utroligt mange elever,« siger han.

Ligesom Anders Bondo Christensen peger elevformanden også på vejledning som et vigtig tiltag for at fjerne presset fra de unge.

»Vi mener, at det helt store problem ligger i usikkerhed, og at de unge ikke ved, hvad de vil.«

»Derfor peger vi på nogle løsninger, der hedder mere og bedre brobygning, mere erhvervspraktik, og så muligheden for at kunne sætte sig ned og tale med sin UU-vejleder - uagtet om man er uddannelsesparat«, siger han.

I 2014 skar et bredt politisk flertal ned på Ungdommens Uddannelsesvejledning.

I dag er det derfor kun de cirka 20 procent af de unge, som betegnes som ikke-uddannelsesparate, der tilbydes individuel vejledning.