Kvotekonger mistænkt for dokumentfalsk og stråmandsvirksomhed - nu bliver de meldt til politiet

Sagen om kvotekonger har kostet en minister sit ressortområde, mens to ledende embedsmænd er forflyttet. Nu politianmeldes et ukendt antal kvotekonger af Miljø- og Fødevareministeriet.

ARKIVFOTO Fold sammen
Læs mere
Foto: Morten Stricker

Sagen om de såkaldte kvotekonger tager nu en ny drejning.

Miljø- og Fødevareministeriet har ifølge Rigsrevisionens beretning om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri, som bliver offentliggjort onsdag anmodet politiet om at indlede en politimæssig efterforskning af en række forhold, som kan indikere ulovligheder foretaget af fiskere og fiskeriselskaber.

Det skriver FødevareWatch, der er kommet i besiddelse af beretningen, som onsdag bliver afleveret til Rigsrevisorerne.

Af beretningen fremgår det, at Rigsrevisionen i forbindelse med undersøgelsen af ministeriets forvaltning har observeret en række forhold, der »ikke bare dokumenterer ministeriets utilfredsstillende forvaltning, men også kan indikere ulovligheder.« Blandt de mulige ulovligheder er dokumentfalsk. Ifølge beretningen findes der underskrifter på en række dokumenter i forbindelse med køb og salg af kvoter, som tydeligvis ikke stammer fra den person, der burde have underskrevet dokumentet.

Derudover har Rigsrevisionen i en række transaktioner konstateret flere eksempler på fiskere, der i deres indberetninger til ministeriet disponerer, som om de ejer fartøjer og kvoter, som de ikke reelt er ejere af. Det er ligeledes strafbart, hvis der enten er tale om forsæt eller grov uagtsomhed.

Slutteligt har en gennemgang af de lejeopgørelser, som ministeriet har sendt til Konkurrencestyrelsen, vist, at der er foretaget overførsler mellem fartøjer, der ifølge Rigsrevisionen indikerer stråmandsvirksomhed. Hvis stråmandsvirksomheden er etableret for at omgås reglerne for kvotekoncentration, er det strafbart.

Det fremgår ikke af rapporten, hvem eller hvor mange fiskere eller fiskeriselskaber, som er blevet politianmeldt af Miljø- og Fødevareministeriet.

FødevareWatch har været i kontakt med både medlemsorganisationerne Danmarks Pelagiske Producentorganisation og Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation (DFPO). Ingen af organisationerne har på nuværende tidspunkt nogen kommentar til sagen.

Politianmeldelserne indgår i den overordnede beretning fra Rigsrevisionen, som indeholder en særdeles skarp kritik af Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af de danske fiskekvoter i perioden 2003-2017. I beretningen kritiseres ministeriet for ikke at have understøttet de intentionerne om, at fiskekvoterne ikke skulle koncentreres på de såkaldte kvotekongers hænder.

I beretningen konkluderes det også, at Miljø- og Fødevareministeriet ikke videregav centrale oplysninger til politiet i to sager om stråmandsvirksomhed, der har givet fiskeselskaber uretmæssigt mange fiskekvoter.