Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Delvis ministerfyring bør ikke lukke kvotesag

»Ved at fratage Esben Lunde Larsen fiskeriet, men lade ham beholde miljø- og fødevareområdet, har statsministeren måttet indgå et kompromis.« Fold sammen
Læs mere
Foto: Sarah Christine Nørgaard

Når nogen angiver flere forskellige begrundelser for en bestemt beslutning, er der som regel ugler i mosen. Således også med Lars Løkke Rasmussens delvise fyring af Esben Lunde Larsen som fiskeriminister. I en pressemeddelelse angav statsministeren mandag to årsager til at fratage Lunde Larsen fiskeriområdet og lægge det ind under Karen Ellemanns ressort. Den første var, at en kommende rapport fra Rigsrevisionen vil afsløre, at forvaltningen af fiskekvoter ikke har været tilfredsstillende. Den anden, at fiskerierhvervet er udfordret af Brexit.

Men den egentlige begrundelse for, at fiskeriet nu har fået ny minister, er snarere, at Dansk Folkeparti i sensommeren varmede op til at sætte Lunde Larsen på affyringsrampen, fordi partiet har mistet tilliden til ham i sagen om de såkaldte kvotekonger. Ved at fratage Esben Lunde Larsen fiskeriet, men lade ham beholde miljø- og fødevareområdet, har statsministeren måttet indgå et kompromis og Dansk Folkeparti har tilsyneladende accepteret, at Lunde Larsen bliver siddende i regeringen.

Afskedigelsen af to embedsmænd og den delvise fyring kommer i kølvandet på en række afsløringer i Berlingske af Venstre-ministeren, hans forvaltning af fiskeriområdet og manglende information af Folketinget. Tidligere har Lunde Larsen fået en betragtelig irettesættelse af et flertal i Folketinget, men efter at nye belastende dokumenter er kommet frem, er det svært at se, at sagen kunne ende anderledes for ministeren, som torsdag i denne uge skulle have forsvaret sig i endnu et samråd i Folketinget.

Antallet af ministerstorme og belastende sager, som på en eller anden måde har deres oprindelse i embedsapparatet, er taget til over de seneste år. Sagen om kvotekongerne er blot den seneste. Rod i papirer og arbejdsgange og misinformation af Folketinget har kostet flere ministre deres poster, og man skal ikke have studeret sagerne længe for at konstatere, at der er noget grundlæggende usundt i forholdet mellem Folketinget, regeringen, embedsværket og offentligheden. Sagerne udnyttes i det politiske spil og fjerner fokus fra det politiske indhold og er med til at skabe endnu større mistillid til det politiske system.

Derfor er det vigtigt, at miljø- og fødevareudvalget i Folketinget fortsætter sit arbejde med at nå til bunds og få sandheden frem om, hvad der er foregået i Esben Lunde Larsens ministerium – også selv om dommen ser ud til allerede at være faldet og straffen udmålt. Er der sket fejl, må det frem i det åbne og ikke lukkes ned med uldne begrundelser og en politisk studehandel, som ingen kan få indsigt i.

Lars Løkke Rasmussen står over for et politisk efterår, hvor tillidsforholdet til Dansk Folkeparti bliver altafgørende. Uanset om det er finanslov, skattereform, vækstpakke eller andet, kan DF gøre livet surt for regeringen i en grad, så det ligner handlingslammelse. Derfor er der al mulig grund til at foretage nogle tillidsskabende foranstaltninger i forhold til det store parlamentariske støtteparti. Men der skal være rene linjer i forhold til forvaltningen. Statsministeren har tilsyneladende vurderet, at sagen om fiskeriet og kvotekongerne var så belastende, at det ikke var muligt at tage kampen op og forsvare sin minister.