Københavnske børn måtte besørge i en spand i genåbnet børnehave: »Det er uværdigt og uhygiejnisk«

En gruppe børn måtte forleden benytte en spand med et hul i bunden som toilet, da deres genåbnede børnehave tilbød pasning i Østre Anlæg. »Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at vores børn skal behandles sådan,« siger en forælder.

Thomas Rasmussens søn og de øvrige børn i sønnens børnehave måtte onsdag benytte en spand, hvis de skulle på toilettet. Børnene blev passet i Østre Anlæg, og her var toiletterne låst. Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup

En spand med et hul i bunden og en pose. Det var toiletforholdene, som en gruppe børn fra Sølund Integreret Institution havde til rådighed, da de onsdag vendte tilbage til dagtilbuddet.

Børnene var sendt i Østre Anlæg, fordi der som følge af Sundhedsstyrelsens retningslinjer ikke længere er plads til alle institutionens børn i dagtilbuddets lokaler. Fordi Københavns Kommune har aflåst de offentlige toiletter for at forhindre smitte, måtte børnene benytte spanden, hvis de skulle på toilettet i løbet af dagen.

»Da vi hentede vores søn, fik vi at vide, at de havde haft en spand. Pædagogerne sagde, at der ikke var nogle af børnene, der havde haft lyst til at bruge spanden, så de havde holdt sig eller også havde de skidt i bukserne,« siger Thomas Rasmussen.

Hans treårige søn hørte til den sidste gruppe. Det har betydet, at drengen nu tror, at han igen skal have ble på, selv om han har smidt den for nogen tid siden, fortæller Thomas Rasmussen.

»Det kan simpelthen ikke være rigtigt«

Forældrene var inden genåbningen blevet informeret om, at man ville etablere udebørnehaver, men at forældrene ikke skulle bekymre sig over manglende toiletforhold. Der var fundet en løsning på problemet, fremgik det af et orienteringsbrev:

»Hvis nogen skulle bekymre sig om, hvordan vi klarer toiletbesøg, laver vi et friluftstoilet vha. en omvendt spand med hul og pose«.

Thomas Rasmussen bekræfter, at han har modtaget brevet, men han bed ikke mærke i de to linjer i det seks sider lange brev. Havde han gjort det, ville han have holdt sin søn hjemme, og uanset at forældrene var orienterede på forhånd, finder han forholdene »stærkt kritisable«.

»Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at vores børn skal behandles sådan. Er det det, man kalder en genåbning? Det er uværdigt, og det er uhygiejnisk,« siger han.

Thomas Rasmussen har nu taget kontakt til lederen af dagtilbuddet, Den Integrerede Institution Sølund, for at beklage sig over forholdene. I korrespondancen, som Berlingske har set, skriver lederen, at »toiletspanden« var tænkt som et »nødtoilet«.

Thomas Rasmussen understreger over for Berlingske, at hans kritik ikke er rettet mod hverken leder eller pædagoger i Integreret Institution Sølund, for han er sikker på, at »de gør alt, hvad de overhovedet kan for at skabe gode rammer for børnene«.

Thomas Rasmussen retter nu en kritik af Børne- og Ungeforvaltningen i Københavns Kommune, for han mener ikke, at de lever op til deres ansvar, Han er til gengæld sikker på, at hans søns institution gør alt, hvad de overhovedet kan for at efterleve krav og retningslinjer fra sundhedsmyndighederne. Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup.

Hans kritik er derimod møntet på Københavns Kommunes Børne- og Ungeforvaltning, som ifølge Thomas Rasmussen har svigtet sit ansvar.

»Forvaltningen sagde, at daginstitutionerne var klar til at tage imod børnene, men vi kunne jo se, at det var de ikke. Det lever jo ikke op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer for god hygiejne. Det er et politisk spørgsmål om, hvordan man fordeler ressourcer, og det sker gang på gang, at vi oplever, at børnene ikke bliver behandlet godt,« siger Thomas Rasmussen.

Sundhedsstyrelsen har opsat en række krav, som institutionerne skal leve op til, inden de må genåbne. Der skal eksempelvis være mere plads mellem børnene, ligesom der skal være stort fokus på rengøring og hygiejne.

Når det gælder toiletforhold, står der i retningslinjerne, at toiletter skal rengøres mindst to gange om dagen, og at potter og toiletter skal afsprittes efter brug.

Der står ganske vist ikke noget om toiletspande, men Thomas Rasmussen tvivler stærkt på, at den løsning lever op til kravene.

»Jeg kan ikke forstå, at man i et forsøg på at efterleve coronaretningslinjer tilsidesætter almindelig hygiejne,« siger Thomas Rasmussen.

Borgmesteren vil ikke svare

Berlingske har været i kontakt med dagtilbuddets leder, der ikke ønsker at kommentere sagen, men udtaler, at der nu er fundet en anden løsning.

Københavns Kommunes børne- og ungdomsborgmester, Jesper Christensen (S), som er den ansvarlige borgmester for genåbningen af de københavnske dagtilbud, har ikke ønsket at svare på Berlingskes spørgsmål.

Borgmesteren har i stedet bedt kommunens Teknik- og Miljøforvaltning besvare spørgsmålene.

I det skriftlige svar fra Teknik- og Miljøforvaltningen lyder det, at »forvaltningen løbende er i dialog med Børne- og Ungdomsforvaltningen om reservation af legepladser og genåbning af toiletter af hensyn til at sikre bedre pasningsmuligheder«.

»Børne- og Ungdomsforvaltningen har nu bedt os om at se på muligheden for at åbne et toilet i Østre Anlæg. Det ønske vil vi selvfølgelig efterkomme. Samtidig vil vi se på, hvordan vi kan håndtere de kapacitetsudfordringer forvaltningen har i forhold til at genåbne alle toiletter på grund af øgede krav til renhold som følge af situationen med corona,« skriver forvaltningen.

Onsdag begyndte den gradvise genåbning af landets dagtilbud, men mandag var det stadig langtfra alle børn i København, der var garanteret pasning. Sammenlignet med kommunens normale kapacitet var der plads til mindre end halvdelen.

En stor del af de børn, som kunne komme tilbage, har ligesom Thomas Rasmussens søn skullet være i andre omgivelser, end de er vant til.

Børne- og Ungeforvaltningen meddelte søndag aften, at den ikke finder det realistisk, at der bliver plads til, at alle byens børn igen kan blive passet. I stedet er det kommunens ambition at nå op på så mange pladser, at man »matcher« pasningsbehovet.