»Kære ven, hvad har du selv gjort?«

Regeringen vil det næste år arbejde målrettet på at få danskerne til i højere grad at tage et personligt ansvar og et ansvar for samfundets udvikling. »Forældre har et ansvar for deres børn og unge« og »virksomhederne har et ansvar for deres medarbejdere og et samfundsmæssigt ansvar,« lyder det i kommissoriet for et nyoprettet udvalg om personligt ansvar.

Følelsen af ansvar halter hos visse dele af befolkningen, og det vil vi gerne gøre noget ved, siger formanden for nyt udvalg, beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V).<br>Arkivfoto:<br>Tom Ingvardsen Fold sammen
Læs mere

Den borgerlige regering gør nu klar til en ny storstilet værdikamp: Det personlige ansvar skal styrkes.

Første skridt blev taget på et internt møde i regeringens top lige før sommerferien. Her blev der nedsat et ministerudvalg, som det næste år skal arbejde for at styrke danskernes personlige ansvarsfølelse. Det halter nemlig hos visse dele af befolkningen, lyder vurderingen fra udvalgets formand beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V).

»Og det kan så være alt fra skole til ældreomsorg. Vi diskuterer jo kvalitet i ældreforsorgen, men kan man diskutere det uden at spørge: Besøger du selv din gamle mor? Hvis du synes, at der er noget galt på hendes stue på plejehjemmet, tager du så selv malerkosten frem? Der findes jo mange eksempler rundt omkring, hvor man hører, at folk harmes over et eller andet, men hvor man så i sit stille sind tænker: Kære ven, hvad har du selv gjort?,« siger Claus Hjort Frederiksen.

Oplever I det som et stigende problem, at folk ikke tager personligt ansvar?

»Nej, jeg synes, at det er forkert at sige det på den måde. Jeg tror, at alle samfund en gang imellem er nødt til at tage nogle mere principielle diskussioner omkring de her ting, når man ser nogle faresignaler. Risikoen ved at jeg taler med dig på den her måde er, at du vil udlægge det, som om at alle mennesker ikke tager ansvar. Vi ser tværtimod i hverdagen, hvad enten det er fodboldklubber, spejderforeninger eller svømmeklubber, at forældre går ind og tager et ansvar. Men derfor er det jo alligevel vigtigt at tage den her debat, når skolelærere for eksempel klager over, at de ikke får støtte fra forældrene. Det er for at videreudvikle samfundet. Altså ud fra den tankegang, at det er godt at udvise et personligt ansvar,« siger beskæftigelsesministeren, der også kender til problematikken fra sit eget område:

»Jeg støder ofte på holdningen om, at det er jobcentrene, der skal finde et arbejde til den ledige. Men hovedreglen i det danske samfund er altså, at man selv er ansvarlig for at finde et arbejde.«

Kampen for at genoprette det personlige ansvar følger i halen på den såkaldte kulturkamp, som statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) skød i gang i 2003 samt noget for noget-diskussionen, som Fogh lancerede året efter.

Faktisk forsøgte Anders Fogh Rasmussen allerede i sin seneste nytårstale at sætte det personlige ansvar på dagsordenen. Siden har ansvars-debatten dog ikke fået noget brændstof, men det prøver regeringen nu selv at give den ved at nedsætte »Ministerudvalget om Personligt Ansvar.

Ud over formand Claus Hjort, er udenrigsminister Per Stig Møller (K), undervisningsminister Bertel Haarder (V) og kulturminister Brian Mikkelsen (K) med i styregruppen. Resten af ministerholdet er menige udvalgsmedlemmer, som på ad hoc-møder frem til juni 2008 skal diskutere styrkelse af det personlige ansvar. Det næste års tid skal offentlige debatter, skrifter og debatoplæg også sætte ansvaret til debat.

Startskud efter ferien
Startskuddet går efter sommerferien, hvor udvalgte personer fra et bredt udsnit af samfundslivet virksomheder, foreninger, politikere, debattører mv. bliver indbudt til en konference om sagen.

»Det kan være lige fra den stærkt venstreorinterede til den meget borgerlige. Personligt kunne jeg da for eksempel godt tænke mig at høre Hanne Reintofts (socialrådgiver og samfundssdebatør, red.) bud på den her problemstilling: Har vi overskredet grænsen for det personlige ansvar? Hun er jo en person, som har arbejdet i det offentlige system gennem årtier, så hendes bud vil være spændende,« siger Claus Hjort Frederiksen.

Hvis der er sket det skred i det personlige ansvar hos dele af befolkningen, er det så ikke lidt af en falliterklæring for jer, som har haft regeringsmagten siden 2001?

»Jeg betragter ikke det her som et egentlig partipolitisk spørgsmål. Det er noget, der gælder for alle befolkningsgrupper uanset partifarve.«

Men har I ikke haft mulighed for at sætte jeres præg på danskerne i de næsten seks år ved magten?

»Jo, og det har vi da også gjort et langt stykke hen ad vejen. Og når vi nu tager den her diskussion op, så viser vi jo også viljen til at gøre status og sige, hvor har vi gjort det godt, og hvor har vi ikke gjort det godt.«