Fogh åbner for øget indvandring

Danmark bør åbne op for langt flere udlændinge. Vi har brug for mange hænder, siger statsministeren.

Hjemvendt fra ferie fremlægger statsministerminister Anders Fogh Rasmussen (V) nu sin plan for, hvordan regeringen vil løse et af samfundets største problemer: manglen på arbejdskraft.

Løsningen er ifølge Morgenavisen Jyllands-Posten en massiv import af udenlandsk arbejdskraft fra håndværkeren, over sygeplejersken til den højtuddannede it-specialist.

Statsministeren advarer om nedgang i produktionen, velstandstab og svigt i den offentlige service, hvis ikke det lykkes at skaffe flere hænder. Derfor skal indvandringen af arbejdskraft øges til et niveau væsentligt over de godt 30.000 udlændinge, som ventes at komme til Danmark i år for at arbejde eller studere.

»Samlet lider det danske samfund et betydeligt tab både økonomisk og kvalitetsmæssigt ved manglen på arbejdskraft, og selv om der stadig er mange ledige indvandrere, er det urealistisk at forestille sig, at vi kan løse problemet ad den vej,« siger Fogh.

Han inviterer til brede politiske forhandlinger allerede i efteråret og foreslår langt lempeligere ordninger. I dag kræver det en årsløn på 450.000 kr. at få arbejds- og opholdstilladelse. Den indtægtsgrænse vil Fogh sænke til 300.000 kr. - eller hvad der svarer til gennemsnitslønnen for et medlem af Dansk Metal.

Tilladelserne skal gives for mere end tre år ad gangen, langt flere fagområder skal på den såkaldte positivliste, som også giver arbejds- og opholdstilladelse, "green card"-ordningen for højtudannede til at søge job i Danmark skal gøres mere fleksibel, en massiv kampagne skal lokke svenskere, tyskere, baltere og polakker til, og alle skal have tilbud om danskundervisning.

De mange nye indvandrere må nemlig gerne blive:

»Jeg forestiller mig ikke et Danmark, hvor alle er ens. Det er spændende at have et samfund, hvor mennesker er her med forskellig baggrund - forudsat at man arbejder, forsørger sig selv og yder et bidrag til det danske samfund,« siger Fogh.

Kilde: Jyllands-Posten