Efter anklage om overgreb på 24 børn: Hotline til forældre gløder

Albertslund Kommune har oprettet en hotline til de forældre og børn, der er berørt af sagen om en række mulige overgreb i en af kommunens daginstitutioner. Røret har stort set ikke ligget stille, siden linjen blev oprettet.

Arkivfoto: Onsdag kom det frem, at en 46-årig ansat i en daginstitution i Albertslund er sigtet for at have begået overgreb mod op til 24 børn. Der er primært tale om børn i børnehavealderen, både nogen som går i daginstitutionen og nogen, som tidligere har gået der, men også mod børn i den spejderklub, hvor manden arbejder som frivillig. Fold sammen
Læs mere
Foto: Niels Ahlmann olesen

Der er særdeles travlt på telefonen til psykologteamet i Albertslund Kommune i disse dage.

Kommunen har i kølvandet på sagen om overgreb mod op til 24 børn i en af Albertslunds daginstitutioner, oprettet en særlig hotline, som implicerede forældre og børn kan henvende sig på. Og det gør de.

»Man må sige, den bliver brugt. Den har kimet stort set uafbrudt, siden vi delte telefonnummeret ud til forældrene,« siger direktør for Børn, Sundhed og Velfærd i Albertslund, Kristina Koch Sloth.

Linjen er betjent af kommunens PPR-psykologer og er åben både aftner og weekender. Den er oprettet i forbindelse med den konkrete sag, og kommunen ønsker ikke, at telefonnummeret skal ud i offentligheden.

Børn i børnehavealderen

Onsdag kom det frem, at en 46-årig ansat i en daginstitution i Albertslund er sigtet for at have begået overgreb mod op til 24 børn. Der er primært tale om børn i børnehavealderen, både nogen som går i daginstitutionen og nogen, som tidligere har gået der, men også mod børn i den spejderklub, hvor manden arbejder som frivillig.

Manden blev anholdt 17. marts mistænkt for at have forgrebet sig på børn i en spejderhytte i Nordsjælland. Under de efterfølgende afhøringer valgte han at samarbejde med politiet, og det er i den forbindelse, han har fortalt om de øvrige overgreb.

Der er angiveligt primært tale om tilfælde, hvor børn har været udsat for blufærdighedskrænkelser eller anden kønslig omgang end samleje, for eksempel berøring.

Berørte forældre og børn er siden sagens omfang blev politi og kommune bekendt, blevet tilbudt forskellige former for pyskologhjælp. Blandt andet har repræsentanter fra Børnehus København, der er et tilbud til børn, der har været udsat for seksuelle eller voldelige overgreb, deltaget på et af møderne mellem kommunen og forældrene.

»Flere sager kan dukke op«

Politiet er foreløbigt 14 dage inde i efterforskningen og mener foreløbig at have kortlagt overgreb tilbage til år 2011, men »der kan sagtens dukke flere sager op,« sagde politikommissær ved Københavns Vestegns Politi Ole Nielsen torsdag til Berlingske.

I første omgang var det myndighedernes opfattelse, at overgrebene alene var sket i mandens fritid, men fordi manden er ansat i en daginstitution, undersøgte politi og kommune sagen nærmere, og kunne efter få uger identificere de i alt 24 børn, der kan have været udsat for overgreb.

Albertslund Kommune har nu iværksat en intern undersøgelse, hvor samtlige dokumenter, kommunen har på daginstitutionen, bliver gennemgået. Undersøgelsen pågår stadig, men »indtil videre« er der ikke fundet noget påfaldende, fortæller Kristina Koch Sloth.

Det er sparsomt med oplysninger om manden, da sagen kører for dobbeltlukkede døre, og da der er nedlagt navneforbud i sagen. Politiet oplyser dog, at den 46-årige ikke tidligere er straffet for lignende forbrydelser.

Lederen og souschefen i den pågældende daginstitution er desuden blevet fritaget for arbejde i en periode. Der er ikke tale om en fritstilling, men om at give dem en pause, fordi de i en længere periode har været under stort pres. Institutionen har fået en ny fungerende leder, og der er desuden kaldt ekstra personale ind de kommende dage for at sikre, at børnene får en så normalt hverdag som muligt, oplyser Albertslund Kommune.

Børns Vilkår

Børns Vilkår er et af de steder, hvor børn, forældre og fagpersonale med jævne mellemrum henvender sig med bekymringer om overgreb. Foreningen har ikke oplevet en stigning i antallet af henvendelser i kølvandet på sagen fra Albertslund, men råder forældre og fagpersonel til at reagere på enhver mistanke.

Ifølge Børns Vilkår har vi - heldigvis - sjældent overgrebssager af et omfang som den i Albertslund i Danmark. Det fortæller direktør for Børns Vilkår Rasmus Kjeldahl, der betragter sagen som »meget højt oppe på grovhedsskalaen«.

»Det er den, fordi der er mange børn involveret og fordi, det tyder på, at det har stået på over en længere periode,« sagde han i et interview med Berlingske torsdag.