Per Højager

+25 45 63 64

pni

Per Højager er nyhedsredaktør og ansvarlig for nyhedsdækningen på såvel business.dk som Berlingske Business printsektionen. Han har beskæftiget sig med erhvervsstof siden 1992 i forskellige styrende og redigerende funktioner.Seneste artikler fra Per Højager