Christina Andreasen

+41 42 19 96

BM-CHAN

Christina Andreasen er redaktør for digital udvikling og sociale medier på Berlingske. I 2015 var Christina Andreasen ansat som Social Media Manager på Berlingske Business.Seneste artikler fra Christina Andreasen