Skat vinder vigtig sag over sommerhusejere

Skat skal ikke i gang med at genvurdere hundreder af sommerhusgrunde. En utilfreds sommerhusejer taber sin sag om grundens vurdering i Højesteret.

Arkivfoto Fold sammen
Læs mere
Foto: Preben Madsen

Skat drager formentlig et lettelsens suk, efter Højesteret netop har givet Skat medhold i en sag om ejendomsvurdering. Den utilfredse sommerhusejer Jørgen Rønne oplevede, at hans samlede vurdering af sommerhuset i Kirke Hyllinge faldt - men at grundværdien, som den såkaldte grundskyld betales af, ikke faldt tilsvarende.

Det har Jørgen Rønne gennem flere retsinstanser forsøgt at få ændret, så hans grundværdi skulle genvurderes. Men det afvises nu endeligt at Højesteret.

»Der er ikke i vurderingslovgivningen bestemmelser om, at et generelt nedslag i ejendomsværdien som det foreliggende skal føre til nedsættelse af grundværdien. Der er heller ikke administrativ praksis herom,« slår Højesteret fast i afgørelsen.

Retten skriver videre i sin afgørelse, at Jørgen Rønne ikke gennem syn og skøn eller på anden måde har gjort det sandsynligt, at Skats vurdering er forkert. Og desuden viser de priser, der er betalt for ubebyggede grunde i de seneste år før vurderingen i det pågældende sommerhusområde, at den vurderede grundværdi af Jørgen Rønnes ejendom ikke var for høj i forhold til handelsværdien.

Sagen opstod i 2007, da Skat gav Jørgen Rønnes sommerhus samt 233 andre sommerhuse i området et nedslag i ejendomsværdien på 250.000 kroner. Men grundværdierne blev fastholdt uændrede, og dermed skulle sommerhusejerne fortsat betale den samme grundskyld som hidtil.

Jørgen Rønnes klage blev afvist af Skat og har siden været prøvet ved en lang række retsinstanser. Landsretten gav ham dog medhold, og derefter fik sagsøgeren lov til omkostningsfrit at prøve sagen ved Højesteret - også fordi sagen er principiel.

»Under hensyn til sagens karakter skal ingen af parterne betale sagsomkostninger for byret, landsret eller Højesteret til den anden part,« skriver Højesteret i dommen.

Et nederlag til Skat havde formentlig været temmelig bekosteligt. Ifølge Kammeradvokaten, der førte sagen for Skat, kunne et nederlag have medført, at tusindvis af andre sager med nedslag i ejendomsværdien skulle genoptages. Og alene i 2007 og 2009 blev 110.000 ejendomsvurderinger sænket.