Sådan vil Skat bekæmpe økonomisk kriminalitet

En mere snæver og målrettet organisation skal fremover tage sig af Skats kontrol af sager om økonomisk kriminalitet. Direktøren for Skats indsatsafdelinger, Erling Andersen, fortæller for første gang om detaljerne i den nye organisation, der skal erstatte den udskældte Økokrim-afdeling.

Erling Andersen, direktør i Skat, håber, at man i fremtiden kan undgå, at Skat kommer buldrende i sager, hvor alt tyder på hændelige fejl i skatte­regnskaberne.
Læs mere
Fold sammen
Ansvaret for Skats kontrol af sager om momskarruseller, kædesvig, grove enkeltsager og en stribe andre områder, der kan betegnes som grov økonomisk kriminalitet, kommer i fremtiden til at ligge hos 95 højt specialiserede medarbejdere.

Det sker, når Skat 1. oktober nedlægger den udskældte afdeling for Økonomisk Kriminalitet og erstatter den med en ny særlig kontrolafdeling. Ændringerne sker som en direkte konsekvens af skarp kritik af Skats metoder.

Direktør for Skats otte indsatsafdelinger, Erling Andersen, er nu klar til at fortælle om detaljerne i den nye organisation.

»Hidtil har Afdelingen for Økonomisk Kriminalitet både beskæftiget sig med grov kriminalitet og sager, hvor der blot var sket hændelige fejl. Nu er idéen at målrette indsatsen i den nye afdeling, der består af 95 medarbejdere. De skal udelukkende tage sig af sager, hvor der er tegn på en grov overtrædelse af straffeloven,« siger Erling Andersen, der i den brede offentlighed er mest kendt for sin rolle i skattesagen om statsminister Helle Thorning-Schmidts (S) mand, Stephen Kinnock.

Nedlæggelsen af Afdelingen for Økonomisk Kriminalitet – også kaldet Økokrim – og etableringen af den nye afdeling blev præsenteret allerede i slutningen af juni. Men det er først nu, at Skat er klar til at fortælle om fordelingen af opgaver i den nye struktur og omstændighederne omkring omlægningen.

Sønderlemmende kritik

Omlægningen sker, efter at Skats borger- og retssikkerhedschef, Margrethe Nørgaard, i juni kom med en sønderlemmende kritik af en række forhold i Skat. Retssikkerheds­chefens redegørelse kom efter stort mediefokus på en stribe personer, og den gav et billede af vilkårlighed, ledelsessvigt og manglende kendskab til reglerne blandt mange medarbejdere.

Ledelsen i Skat reagerede med en række forskellige tiltag, herunder nedlæggelse af Afdelingen for Økonomisk Kriminalitet, der bl.a. har haft ansvaret for behandlingen af fotomodellen Camilla Vests skattesag.

Erling Andersen erkender, at den nye organisation i sig selv langtfra vil kunne løse de udfordringer, der har været beskrevet. Han fastslår, at tiltaget skal ses i sammenhæng med andre tiltag, der bl.a. skal skabe mere præcise retningslinjer for fremgangsmåderne i de forskellige sager.

»Den nye organisation er et skridt i retning af øget specialisering. Samtidig vil vi gerne undgå, at det er Afdelingen for Økonomisk Kriminalitet, der kommer buldrende i sager, hvor alt tyder på hændelige fejl i skatte­regnskaberne,« siger Erling Andersen.

Den nye afdeling bliver hermed mere end halveret i antallet af ansatte i forhold til Afdelingen for Økonomisk Kriminalitet, der har 209 medarbejdere. Den samlede bemanding i Skats indsatsafdelinger falder dog ikke, da medarbejderne blot bliver flyttet til andre afdelinger, der også beskæftiger sig med forkert skatteansættelse.

Udmeldingen om den nye organisation fik i juli flere skatteretseksperter til at udtrykke bekymring for, at ændringerne i organisationen kunne gå ud over Skats kontrolindsats. Dansk Told & Skatteforbund mente ligefrem, at skattesnydere kunne få lettere spil.

Positive skatteretseksperter

Den mere præcise beskrivelse af den nye struktur bliver imidlertid positivt modtaget af flere skatteretseksperter, der ikke ser tegn på, at det vil medføre en mindre effektiv kontrolindsats.

»Det lyder fornuftigt med en mere målrettet organisation, og det vil formentlig fungere mindst lige så godt som hidtil. Det kan samtidig være en fordel at samle sagerne om grov kriminalitet hos 95 meget kompetente personer frem for at have en bredere afdeling,« siger Jytte Hjorth, skattekonsulent hos revisionsselskabet RSM Plus.

Hun understreger samtidig, at det er umuligt at vurdere, om organisationsændringen vil forbedre retssikkerheden, da meget handler om ledelse og personer.

Skattepartner i Deloitte, John Bygholm, er ligeledes positivt indstillet over for Skats reaktioner på kritikken fra retssikkerhedschefen. Han mener som udgangspunkt, at det er en god idé at målrette afdelingen, fordi det kan virke voldsomt at få Afdelingen for Økonomisk Kriminalitet på nakken, hvis det blot drejer sig om uskyldige fejl.

»Det kan godt være ubehageligt. Folk får jo næsten hjerteflimmer af at få sådan et brev fra Økokrim. Det gør folk nervøse, selv om de overhovedet ikke har gjort noget forkert,« siger John Bygholm.

Skat oplyser, at den nye særlige kontrolafdeling som udgangspunkt ikke kan tage konkrete sager op af egen drift. Alle sager bliver nemlig først behandlet af andre afdelinger, og kun hvis der er indikation på en grov overtrædelse af straffeloven, sendes sagen videre til den særlige kontrolafdeling.

Professor i skatteret ved Aarhus Universitet Jan Pedersen hører blandt de eksperter, der har advaret om, at drastiske omlægninger i Skat skal være meget gennemtænkte, hvis de ikke skal underminere kontrol­indsatsen. Han forholder sig dog umiddelbart positivt til ændringen.

»Det kan give en øget kvalitetssikring, at afdelingen ikke selv skal tage sager op, fordi man så vil få friske øjne på allerede igangsatte sager,« siger han.