Hvordan kommer jeg fri af gæld på bolig jeg ikke ejer?

Det er særdeles klogt at få gjort rent bord ved skilsmisse – mange år senere kan det blive uhyre kompliceret og give alle parter sved på panden.

Medmindre der var indgået særeje ved ægtepagt, har spørgeren og hendes tidligere ægtefælle haft formuefællesskab. Det vil sige, at hun syv år efter skilsmissen fra sin eksmand stadig skulle kunne gøre krav på en egentlig bodeling og dermed halvdelen af værdien af det hus, som de i sin tid købte sammen. Arkivfoto Fold sammen
Læs mere
Foto: Claus Bech

? Jeg sidder i en meget vanskelig økonomisk situation: I 2005 købte min eksmand og jeg et hus. Jeg skrev under på gælden, men ikke på skødet. I 2008 blev vi separeret, og da jeg ikke står på skødet, har jeg intet at komme efter i huset. Jeg har dog stadig en stor gæld hos realkreditten, som jeg ikke har betalt til.

Min eksmand er her i 2015 blevet gift på ny, og derved har hans kone andel i huset. Det vil sige, at jeg står med en stor gæld, hvis der skulle ske min eksmand noget.

Så mit spørgsmål er, om jeg kan kræve bodeling efter så mange år?

Med venlig hilsen X

! Det er i sandhed noget rod, som du selvfølgelig skal have gjort noget ved.

Der er nogle forhold, som er usikre i det, du skriver. Du spørger, om du stadig kan kræve bodeling efter så mange år. Svaret er, at krav om bodeling næppe er undergivet forældelse. Når jeg skriver »næppe«, er forklaringen, at spørgsmålet aldrig er afklaret endeligt, og at teorien om spørgsmålet heller ikke er entydigt sikker. Jeg forstår dig i øvrigt sådan, at I aldrig fik gennemført en egentlig bodeling, men at du bare opgav, fordi du troe­de, at du ikke havde noget at komme efter, fordi du ikke var formel medejer.

Hvis du ikke havde hjælp fra for eksempel en advokat dengang, kunne dit spørgsmål tyde på, at du har været offer for en ret klassisk retsvildfarelse om reglerne for formuefællesskab. Det taler for, at du har en reel mulighed for at få gennemført en bodeling nu. Jeg bliver helt svedt ved tanken om, hvordan bare risikoen herfor vil påvirke den nye ægtefælle. Man tjekker nemlig i praksis ikke ved prøvelse af ægteskabsbetingelserne, om der faktisk er sket skifte, når skilsmissen er flere år gammel.

Hvis I ikke havde lavet særeje ved en ægtepagt, har I haft formuefællesskab. Hvis han på separationstidspunktet ejede mere, end han skyldte væk, ville du dengang have haft krav på at få halvdelen af hans værdier. Sagt anderledes ville du formentlig have haft krav på at få halvdelen af friværdien udbetalt dengang. Hvis I slet ikke fik lavet nogen bodeling, vil du endda kunne argumentere for, at det er husets nuværende værdi, som du har krav på halvdelen af. Det kan godt gå hen og blive ret kompliceret.

Du fortæller ikke, om I har forsøgt på at få kreditforeningen til at frafalde dig som meddebitor dengang – eller nu. Du har som det mindste selvfølgelig et i al fald teoretisk behov for at komme ud af medhæftelsen.

Når jeg skriver teoretisk, hænger det sammen med, at det trods alt er syv år siden, I blev skilt, og at huset nok er steget i værdi siden dengang. Din reelle risiko er derfor nok ikke så stor. Dertil kommer, at han ikke kan sælge eller omprioritere huset, uden at du skal involveres. Gør han det, vil lånet blive indfriet, og du vil ikke være meddebitor.

Jeg ville nok til en begyndelse foreslå, at du får taget en såkaldt tingbogsoplysning på huset for at finde ud af, om lånet overhovedet stadig eksisterer. Du kan også spørge kreditforeningen. Hvis du slet ikke fik professionel hjælp dengang, vil jeg anbefale, at du kontakter en advokat for at få foretaget en konkret vurdering af dine muligheder. Her i Brevkassen tjener et spørgsmål som dit til skræk og advarsel over for alle om, at man selvfølgelig skal sikre sig, at der bliver gjort rent bord i forhold til gældsforpligtelserne.

Med venlig hilsen Viggo Bækgaard, advokat (H) og mediator, www.ForumAdvokater.dk