Det handler om risiko: Har du den rigtige formuestrategi?

Hvordan du skal indrette din formue, afhænger af, hvor stor den er, og hvor stor risiko du kan leve med. Sådan vælger du en formuestrategi, der passer dig.

Det kræver høj bevidsthed om din privatøkonomi, hvis du vil skabe og bevare en formue og endnu mere, hvis du vil have den til at vokse. Hvor hurtigt din formue vokser, bestemmes dels af din opsparingsevne og dels af forrentning og tab på dine formueaktiver.

Høj opsparingsevne kan på kort sigt delvist kompensere for lav risiko. Men har formuen først vokset sig stor, kræver det, at du er meget opmærksom på, om risikoen udvikler sig uheldigt. Det er eksempelvis et dårligt tegn, hvis du er uheldig med dine investeringer, når andre ikke er det. Det er til gengæld i orden at have tab på formuen, hvis det skyldes et generelt fald eller korrektioner i markedet.

Det ville naturligvis være bedst, hvis du også vinder, når alle andre taber, men det er i praksis umuligt for en almindelig investor. Du kan måske være heldig en eller to gange, men i længden løber heldet ud, og du må være tilfreds med markedsafkastet.

Du kan vælge forskellige strategier til at udvikle din formue hensigtsmæssigt. Hvilken afhænger i høj grad af dit temperament. Hvordan har du det med risiko? Foretrækker du lav, middel eller høj risiko? Hvad er eksempelvis høj risiko for dig, når du ser 30 år frem i tiden?

Vælg strategi til at vækste din formue

Når du skal vælge strategi for at få en formue til at vokse, har du forskellige muligheder, hvis du ingen formue har, eller du har en lille, mellem eller stor formue.

Derudover skal du tage stilling til, om du vil have lav, mellem eller høj risiko. Du skal se på din samlede formue, inklusive fast ejendom, pension og alle andre formuedele, og betragte eventuel gæld som en gearing af formuen.

Tjek først risikoen i din formue. Er den, som du vil have den? Er den for høj eller for lav, bør du korrigere din formuesammensætning. Har du for meget eller for lidt fast ejendom, kan det tage lang tid at ændre balancen i formuen – nogle gange flere år.

Det er let at vælge strategi i et investeringsmiljø som det nuværende. Du bør dog altid vælge en langsigtet strategi, der tager højde for store udsving i markedet som eksempelvis finanskrisen i 2008-2009. Husk også, at din strategi skal give dig muligheder, både når markedet stiger, og når det falder.

Derfor bør du løbende rebalancere din portefølje ved at tilpasse forholdet mellem de forskellige typer værdipapirer. Det sikrer, at du bevarer et fornuftigt forhold mellem din risikotolerance og porteføljens afkastpotentiale.

Jo større din formue vokser sig, desto mere tid bør du bruge på at passe den. Sætter du andre til passe din formue, bør du sikre dig, at forvalter ikke har egne interesser på spil, når han passer dine penge. Det bliver hurtigt en dyr affære at komme i kløerne på en dygtig sælger i et finansielt supermarked.

Kim Valentin er uafhængig økonomisk rådgiver i Finanshuset i Fredensborg