Regioner: EU-midler skal sikre bedre bredbånd

Danske Regioner opfordrer Erhvervs- og Vækstministeriet til at låne midler fra EU-Kommissionen til bedre internet- og mobilforbindelse i de danske yderområder.

De danske udkantsområder lider under dårlig forbindelse til internettet eller mobiltelefonens sendemast, og det er med til at skævvride Danmark yderligere.

Det mener Danske Regioner, der nu beder Erhvervs- og Vækstministeriet om at skaffe flere kroner til bredbåndsområdet.

Regionerne opfordrer ministeriet til at låne midler fra EU-Kommissionens nye investeringsplan, som fra 2015 til 2017 skal investere 315 milliarder euro - 2,35 billioner kroner - i blandt andet hurtigere internetforbindelser over hele Europa.

»Udfordringer i denne størrelsesorden, som påvirker så mange almindelige danskere, skal løses med nye finansieringsmuligheder. Derfor skal Danmark lægge billet ind på EU-midlerne, som vi især skal bruge på de områder af Danmark, hvor der ikke er et økonomisk incitament til at styrke dækningen på markedsvilkår,« siger Carl Holst (V), der er næstformand i Danske Regioner, i en pressemeddelelse.

Og det er altså de tyndtbefolkede områder, påpeger han.

»Helt grundlæggende er vi i regionerne af den opfattelse, at alle danskere skal have mulighed for de samme ydelser – uanset om ens nabo er Slotsholmen eller bondemandens pløjemark,« siger Carl Holst.