Politikerne blåstempler medicinprioritering - men med krav

Samtlige partier er blevet enige om syv prioriteringsprincipper for sygehusmedicin. Regionerne tager nu over.

Arkivfoto af Sophie Løhde. Fold sammen
Læs mere
Foto: Jeppe Bjørn Vejlø

København: Mere sundhed for pengene, åbenhed og hurtig ibrugtagning af ny, effektiv medicin.

Sådan lyder nogle af de prioriteringsprincipper for sygehusmedicin, som sundhedsminister Sophie Løhde (V) søndag fremlægger på baggrund af en aftale indgået mellem alle partier i Folketinget.

- Jeg er utroligt glad for, at samtlige partier i Folketinget har valgt at stå bag principperne, som sætter rammen for prioriteringer inden for sygehusmedicin.

- Alle partier har haft en konstruktiv tilgang til drøftelserne, og ved at bakke op om principperne viser vi, at vi som et samlet folketing er parat til at påtage os et medansvar for udviklingen i sundhedsvæsnet, lyder det fra sundhedsministeren.

De syv prioriteringsprincipper er faglighed, uafhængighed, geografisk ulighed, åbenhed, hurtig ibrugtagning af ny, effektiv medicin, mere sundhed for pengene og adgang til behandling.

Det betyder blandt andet, at der skal ske en "grundig og systematisk vurdering af den behandlingsmæssige gevinst for patienterne", og at der skal inddrages den "nødvendige og tilstrækkelige faglige ekspertise" i vurderingen af lægemidler.

Aftalen lægger også op til, at brugen af medicin skal være ensartet over hele landet. Også i de tilfælde, hvor nogle lægemidler bliver afvist som standardbehandling.

Sophie Løhde vil på vegne af Folketingets partier overdrage principperne til regionerne i forbindelse med Danske Regioners generalforsamling i Aarhus 7. april.

Aftalen sker på baggrund af en række oplæg fra repræsentanter fra blandt andet Lægemiddelindustrien, Danske Regioner, Lægeforeningen og Danske Patienter.

/ritzau/