Enhedslisten vil genindføre skattemyndigheders ret til at gå ind på privat grund: »Det lugter af Østeuropa i efterkrigstiden«

Ifølge Enhedslisten skal »Skat have samme adgang til at kontrollere byggepladser på villaveje, som politiet har til at efterforske på privat grund«. Det vækker kritik hos flere politiske modstandere, men Socialdemokratiet afviser ikke ideen.

Enhedslisten, der i denne weekend holder årsmøde i Hafnia-Hallen i København – her politisk ordfører Pernille Skipper på talerstolen – vil styrke indsatsen mod social dumping. Det skal blandt andet ske ved at give politiet, skattemyndighederne og Arbejdstilsynet mulighed for at kunne gå ind på privat grund med en dommerkendelse for at undersøge, om alt foregår efter loven. Fold sammen
Læs mere
Foto: Tariq Mikkel Khan/Ritzau Scanpix

De danske skattemyndigheder skal have ret til at gå ind på privat grund for at sikre, at der ikke foregår eksempelvis sort arbejde. Den ret skal Arbejdstilsynet også have, hvis der er grund til at tro, at arbejdsvilkårene ikke er i orden.

Det mener Enhedslisten, der forud for partiets årsmøde i denne weekend fremlagde et udspil om social dumping, hvor man blandt andet vil indføre, at politiet, skattemyndighederne og Arbejdstilsynet skal kunne gå ind på privat grund med en dommerkendelse for at undersøge, om alt foregår efter loven.

»Det handler om, at skattemyndighederne ligesom politiet får mulighed for at få en dommerkendelse til at gå ind og se, om vilkårene er i orden, og om loven bliver overholdt. Så det er altså ikke dyneløfteri. Det handler om, at de skal have samme muligheder som politiet,« siger Victoria Velásquez, Enhedslistens ordfører for social dumping.

Skat skal have muligheden for at kunne tjekke, om der bliver lavet sort arbejde.

Generelt skal myndighedernes mulighed for at kontrollere, at arbejdsvilkårene er i orden, styrkes for at sikre, at det ikke er farligt at gå på arbejde – og at virksomheder og ansatte betaler den skat, de skal.

Udspillet vil give 50 millioner kroner mere til den styrkede myndighedsindsats, end Socialdemokratiet i forvejen har sat på finansloven med 480 mio. kroner over de næste fire år.

Enhedslisten vil styrke indsatsen, for at skattemyndighederne, politiet og Arbejdstilsynet i fællesskab kan sikre, at der ikke finder social dumping sted.

Victoria Velásquez, ordfører for social dumping, Enhedslisten

»Generelt kan jeg godt forstå, at man er opmærksom på, hvilke beføjelser myndighederne skal have. Men noget af det, der er vigtigt for myndighederne, er at passe på borgerne og sørge for, at reglerne bliver overholdt.«


Ifølge Enhedslisten skal »Skat have samme adgang til at kontrollere byggepladser på villaveje, som politiet har til at efterforske på privat grund«.

Udspillet vækker kritik fra flere politiske modstandere.

Radikale Venstres skatteordfører, Kathrine Olldag, har over for DR kaldt det »overvågning«, der ifølge hende »lugter af Østeuropa i efterkrigstiden«. Hun mener ikke, at det er måden at genoprette tilliden til de danske myndigheder.

Tidligere erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) bakker Kathrine Olldag op og siger til DR, at »der er vigtigere opgaver og mere alvorlig kriminalitet, som Skat burde bruge energien på«.

Ifølge Victoria Velásquez (EL) er det dog ikke hinandens modsætninger.

Er overvågning det bedste incitament til at få folk til at betale deres skat?

»Når man har nogen til at udføre et stykke arbejde, og der er en arbejdsplads, så skal reglerne selvfølgelig overholdes. At man synes, det skulle være overvågning, er et mærkeligt argument. Det her handler om, at hvis man kan se, at der muligvis foregår noget ulovligt, vil vi ligesom politiet have, at andre myndigheder har samme muligheder. Der kommer ikke nogen ind uden grund.«

Der er flere problemer med Skat, herunder udbytteskandalen og Skats inddrivelsessystem, der ikke virker. Er der ikke andre opgaver for skattevæsenet, der er vigtigere end at skulle ud og inddrive penge for sort arbejde?

»Når det gælder inddrivelse af gæld, har vi før sat fokus på, at man ikke bare kan fyre medarbejdere og regne med, at IT-systemet inddriver gælden. Det er også en del af vores krav til finansloven, at vi skal have rettet op på skattesystemet. Men derfor udelukker det ene ikke det andet.«

Men er det vigtigere at bruge indsatsen i Skat på at gå ind her, hvor I foreslår med social dumping, frem for eksempelvis at genoprette inddrivelsessystemet?

»Det er ikke modstridende, at begge dele skal komme til at fungere, og at loven bliver overholdt.«

Men hvad synes du er vigtigst at få rettet op på først?

»Jeg synes, det hele er vigtigt. Det er urimeligt, at nogen spekulerer i, hvordan de kan snyde vores fælles kasse og tjene penge, der ellers skulle være gået til velfærd. Men jeg synes også, at det er urimeligt, at der er nogen, der udnytter mennesker, der kommer fra fattigere steder i verden og byder dem dårlige vilkår. Derfor er det vigtigt, at vi får gjort noget ved det.«

Kan du godt forstå, at det for folk lyder grænseoverskridende, at myndigheder kan få en dommerkendelse til at gå ind på privat grund for at kontrollere?

»Generelt kan jeg godt forstå, at man er opmærksom på, hvilke beføjelser myndighederne skal have. Men noget af det, der er vigtigt for myndighederne, er at passe på borgerne og sørge for, at reglerne bliver overholdt. Det sikrer vi med det her tiltag. At ressourcesvage bliver hjulpet, og at regler bliver overholdt,« siger Victoria Velásquez og understreger, at »hvis der skulle være noget at kritisere, hvad angår vores retssikkerhed, så vil Enhedslisten som sædvanlig være de første til at kritisere det«.

Men er I ikke bekymrede for, at det kan komme til at krænke privatlivets fred?

»Det er vigtigt at slå fast, at udspillet handler om den del af hjemmet, der er en arbejdsplads. Og når man har en arbejdsplads, er det vigtigt, at man sørger for, at reglerne bliver overholdt, og at de mennesker, der er på arbejdspladsen, bliver behandlet ordentligt,« siger Victoria Velásquez.

»Jeg kan være bange for, at mennesker bliver udsat for farlige arbejdssituationer, og at de ikke får den løn, de skal have. Udenlandske kolleger er overrepræsenteret i arbejdsulykkestatistikkerne, ligesom de oftere får en dårlig løn. Så det her tiltag er med til at sikre, at ingen menneskers rettigheder bliver krænket,« siger hun.

Ifølge Victoria Velásquez er der »helt klare regler i et demokratisk land som Danmark med retssikkerhed omkring dommerkendelser«, og af samme grund er der ikke grund til bekymring.

Til DR oplyser skatteminister Morten Bødskov, at »Socialdemokratiet deler Enhedslistens bekymring for den generelle kontrolindsats. Derfor drøfter vi naturligvis gerne alle gode ideer til en styrkelse af kontrollen med for eksempel sort arbejde«.

Skatteminister Morten Bødskov (S) afviser ikke Enhedslistens idé om at give skattemyndigheder beføjelser til at gå ind på privat grund med dommerkendelse. Fold sammen
Læs mere
Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix.