Danmarks yderområder får hjælpende hånd fra nyt samarbejde

Regeringen, KL og Realdania vil finansiere en række planer for de danske landdistrikter. Målet er at skabe en mere positiv udvikling i de såkaldte yderområder.

Flere af Danmarks yderområder lider under både fraflytninger og færre arbejdspladser, og derfor har de brug for en hjælpende hånd.

Det mener regeringen, KL og Realdania, der om godt en måned søsætter en kampagne, som skal hjælpe yderområderne, så de står bedre rustet fremover.

Helt konkret skal op til 20 langsigtede »strategiplaner« være med til at »styrke kommunernes planlægning og prioritering med afsæt i hver enkelt kommunes særlige udfordringer og stedsspecifikke potentialer«, skriver Realdania i en pressemeddelelse.

Kampagnen går under navnet »Yderområder på forkant«, og den skal desuden fokusere på netværk og erfaringsudveksling mellem de enkelte kommuner, hedder det.

Carsten Hansen (S), minister for by, bolig og landdistrikter, mener, at kampagnen kan komme hele Danmark til gode, selv om fokus er på yderområderne.

»Danmark er et lille homogent land, og en positiv udvikling i yderområderne gavner også de store byer – og omvendt,« siger han i en skriftlig kommentar til kampagnen og uddyber:

»Yderområderne har både potentiale for bosætning og udvikling, men det kræver klare strategiske valg. Sammen med KL og Realdania sætter regeringen nu fokus på at få forløst potentialerne og derigennem skabe en bæredygtig udvikling, som kommer hele Danmark til gavn.«

Administrerende direktør Jesper Nygård fra Realdania understreger, at udviklingen også finder sted uden for landes grænser.

»Over hele Europa står yderområderne over for en nødvendig omstilling. Vi kan ikke stoppe udviklingen, men vi kan bidrage til at fastholde en høj livskvalitet for borgere og besøgende,« siger han og fortsætter:

»Med projektet vil vi gerne vende den nødvendige tilpasning af yderområderne til noget godt, og vi tror på, at det er muligt at skabe en positiv omstilling og håb for fremtiden, som ikke nødvendigvis knytter sig til traditionel vækst.«

Kampagnen lanceres officielt 2. december, og den løber frem til sommeren 2017.