Alternativet har vokseværk i udlandet

Alternativet Norge er officielt etableret, i Sverige afholdes dialogmøder og det unge, danske parti er løbende i kontakt med folk i hele Europa om bl.a. udviklingen af en ny politisk kultur. Det er inspirerende, motiverende og »rimelig vildt«, lyder det fra Uffe Elbæk.

Uffe Elbæk, politiker og politisk leder af partiet Alternativet. (Foto: Bax Lindhardt/Scanpix) Fold sammen
Læs mere
Foto: Bax Lindhardt

Alternativet har ikke kun fået fat i tusindvis af danske vælgere - også uden for Danmarks grænser er der interesse for det unge, nytænkende parti.

Alternativet, der blev præsenteret i november 2013 og under to år senere stormede ind i Folketinget med ni mandater, har netop fået et søsterparti i Norge. Det kommer vi tilbage til. Også i Sverige er der taget små skridt, og partiet er i løbende kontakt med folk rundt om i Europa som Piratpartiet i Island og Podemos i Spanien.

»Sagt i al ydmyghed, så er det rimelig vildt. Det er på alle måder inspirerende og motiverende, for vi vil kunne udvikle nye politiske løsninger meget mere begavet, hvis vi er flere på tværs af de nationale grænser, der arbejder med det,« lyder det fra Alternativets politiske leder Uffe Elbæk.

Til februar er det danske parti desuden inviteret med, når den tidligere græske finansminister Yanis Varoufakis i Berlin vil præsentere en ny paneuropæisk og venstreorienteret politisk bevægelse - og her er Alternativet bedt om at give »kritik på manifestet«, afslører Uffe Elbæk.

»Vi har sagt helt fra start, da vi etablerede Alternativet i Danmark, at vi er et internationalt parti, og hvis nogen i verden har lyst til at bruge vores platforme og erfaringer, så vil vi gerne dele dem. Det er vigtigt at understrege, at vi ikke er ude at missionere eller tænker på at lave en form for franchise. Men omvendt, hvis nogen synes, at det, vi gør, giver mening for dem lokalt, så vil vi gerne bakke op om det.«

Partistiftelse ombord på Oslobåden

Det er netop tilfældet med en gruppe nordmænd, der nu officielt har stiftet det politiske parti Alternativet Norge. Det gjorde de bogstaveligt talt på Oslobåden på vej hjem fra et besøg hos Alternativet i København før jul.

»Det er godt ikke at være helt alene, når man skal stifte et nyt parti. Alternativet og Uffe Elbæk er meget inspirerende,« fortæller Kay Asbjørn Schjørlien, en af det norske partis to politiske ledere. Det fremgår nemlig af partiets første sæt vedtægter, at lederskabet altid skal være delt mellem to, en kvinde og en mand.

For et gøre en lang historie kort. Efter syttens års medlemskab brød Kay Asbjørn Schjørlien i efteråret ud af Socialistisk Venstreparti, og efter at have skrevet en kronik, hvor han efterlyste et nyt, folkeligt demokrati og et brud med den centraliserede magtelite, fik han henvendelser fra folk over hele Norge, der delte hans bekymringer og tanker.

Det var ved et tilfælde og gennem en bekendt, at han hørte om Uffe Elbæk og det danske Alternativet. Og siden er det så gået slag i slag.

Alternativet Norge har til at begynde med kopieret Alternativets manifest og tilsluttet sig grundværdierne, der bl.a. taler om gennemsigtighed, åbenhed, empati, humor og »positivt modspil« - men tanken er ikke at kopiere Alternativet fuldstændig, forklarer Kay Asbjørn Schjørlien:

»Vores mål er at være et Alternativet 2.0, hvor vi får endnu mere medlemsdeltagelse og endnu mere direkte demokrati. Jeg tror, at tiden med det repræsentative demokrati er ved at være forbi, og vi har nogle muligheder med teknologien i dag. Vores ønske er også, at Alternativet skal være et parti, hvor det er sjovt at være med, og hvor alle føler, at de kan bidrage. Det handler om et samfundsansvar og ikke en karrierestige,« siger han.

Han tror, at det folkelige råb på bevægelser og partier som Alternativet i øjeblikket spirer over hele Europa:

»Jeg tror, det kommer af, at mange føler, at en lille elitær gruppe sidder og styrer. Demokratiet er blevet et cirkus, der ikke længere handler om indhold, og partierne er ikke længere folkelige bevægelser,« siger han og henviser både til det markante fald i partiernes medlemstal og til en svindende norsk valgprocent.

Politikerlede og mistillid går igen hos naboerne

På Københavns Universitet henviser professor Kasper Møller Hansen fra Institut for Statskundskab til, at mens en højrepopulistisk bevægelse, der har sat sig på indvandrerdagsordenen, har rullet over hele Europa, skriver Alternativet sig muligvis ind i en bølge af en mere venstreorienteret nytænkning, som også er meget »anti-establishment«:

»Politikerleden og den store mistillid er noget, som vi også oplever i mange af vores nabolande. Her er det faktisk danskerne, der har været bagud, men nu nærmer vi os svenskerne og nordmændene,« siger Kasper Møller Hansen og uddyber, at også den førte politik i kølvandet på finanskrisen kan spille en rolle:

»Alternativets modstand mod nødvendighedens økonomiske tankegang, hvor der tænkes økonomi før alt andet, er et element, jeg også tror man kan se i mange af vores nabolande. Hver en krone er blevet vendt under krisen, og det har skabt mulighed for det at forsøge at tænke anderledes.«

Alternativet i Norge arbejder i øjeblikket på deres hjemmeside, og de planlægger at afholde et pressemøde og officielt præsentere sig som nyt parti i løbet af februar.

Desuden skal de i løbet af i år have indsamlet 5.000 underskrifter, så de kan stille op ved valget til Stortinget i 2017.

Elbæk: Folk er nysgerrige på vores udvikling

Videre til Sverige. Her blev der holdt et offentligt møde i Malmø før jul, og om få måneder skal der afholdes et tilsvarende i Stockholm, fortæller Uffe Elbæk. Sigtet er at vurdere, om der er opbakning, grobund og potentiale for noget tilsvarende på den anden side af Øresund.

»Jeg kan ikke sige, om det lykkes eller ikke lykkes, men det siger i hvert fald noget om en interesse fra udlandet i forhold til, hvad der foregår her i Danmark,« siger Uffe Elbæk og uddyber, at interessen især kredser om ideerne om at »revitalisere demokratiet« og skabe en ny, politisk kultur:

»Folk er rigtig nysgerrige på hele vores udvikling af processer. Hvordan vi går fra det repræsentative til det involverende demokrati, vores brug af politiske laboratorier, og hvordan man giver borgerne ejerskab til de politiske beslutninger, der bliver truffet.«

Før jul holdt Uffe Elbæk eksempelvis også møde med italienske Movimente Cinque Stelle (5-star movement, red.), der har komikeren Beppe Grillo i front, men Alternativets kontakt rækker også udover Europa.

Således er partiet blandt andet involveret i et demokratiprojekt i Nepal, og da Uffe Elbæk i oktober brugte tid på at rejse rundt for at »besøge potentielle samarbejdspartnere«, var et af turens stop et møde i Washington med den demokratiske præsidentkandidat Bernie Sanders.