Danmark som søfartsnation: En genfødt fortælling

Kronik. Efter i 150 år at have overladt scenen til landbruget er fortællingen om det maritime Danmark ved at få udkonkurreret opfattelsen af Danmark som landbrugsnation.

I DRs stort anlagte søndagsserie om Danmarks historie fortalte Lars Mikkelsen, at vi altid »har været en mægtig søfartsnation«. Foto: Morten Krüger/DR Fold sammen
Læs mere

For nylig kom »Vækstteamet for Det Blå Danmark« med en rapport med en række anbefalinger i forhold til at styrke og udvikle landets maritime sektor. I rapporten kunne vi bl.a. læse, hvordan sektorens udgangspunkt var stærkt, fordi »vi står på skuldrene af en lang dansk maritim tradition«.

Fortællingen om den danske maritime arv finder man mange steder, ikke kun i den nye rapport, men også i politiske taler, på maritime museer, i historiske værker, og ikke mindst i DRs nye serie om Danmarks historie. Selv om tredje afsnit egentlig handlede om vikingetiden, var det den moderne søfart, der var i fokus i afsnittets første minutter. Med droneoptagelser panorerede kameraet over et containerskib fra Mærsk og over et havneområde med travle kraner. Fra kajen nedenfor skibet fortalte Lars Mikkelsen, at Danmark altid »har været en mægtig søfartsnation«.

DRs vinkling er interessant, fordi den udstikker en narrativ ramme, som kan bruges af søfartens interesseorganisationer. Hvis vi ser historien som andet end blot en neutral beskrivelse af fortiden, men derimod som et repertoire af symboler og fortællinger, der kan legitimere og styrke forskellige politiske og økonomiske interesser, bliver koblingen mellem vikingerne og containerhavnen rigtig interessant. Med iscenesættelsen trak DR en lige linje fra vikingetiden til Danmark som en moderne og nutidig søfartsnation: Containerskibet er vikingeskibets afløser, og vikingerne er Mærsks åndelige ophav.

Det er ikke en fortælling, som DR har startet eller står alene med, tværtimod. De seneste år har fortællingen om Danmark som en søfartsnation fået yderligere vind i sejlene. Og søfartsfortællingen har også sat sit aftryk rent politisk. I statsministerens åbningstale sidste år kunne man f.eks. høre, hvordan statsminister Lars Løkke Rasmussen var »stolt af vores lange traditioner for søfart og handel«. Statsministeren forklarede, at »Danmark har haft stor fordel af international handel. Det er en del af den danske erindring og vores selvbillede«.

Men én fortælling om nationen står sjældent alene. I løbet af de sidste 150 år er det faktisk ikke søfartsfortællingen, der har udgjort den stærke grundfortælling. I stedet har fortællingen om Danmark som et landbrugsland været dominerende. Ikke mindst efter nederlaget ved Dybbøl i 1864, hvor det engang så store danske imperium geografisk og befolkningsmæssigt blev reduceret til en ubetydelig småstat. Fortællingen om Danmark som imperium og militærnation holdt sammen af søfart blev erstattet af en fortælling om Danmark som fredelig landbrugsnation. Dette skift blev også symbolsk repræsenteret ved, at Ewalds nationalsang »Kong Christian stod ved højen Mast«, der hylder krig, imperium og konger, måtte suppleres med Oehlenschlägers »Der er et yndigt land«, der hylder det nære land og dets historie. Med parolen »Hvad udad tabes, skal indad vindes« igangsattes en kulturel og materiel mobilisering af landbruget med hedeopdyrkningen i centrum.

Denne fortælling blev aktivt forstærket af bl.a. de sociale og politiske interesser forbundet med andelsbevægelsen og landbruget, men især af partiet Venstre, der i tæt samarbejde med landbruget var i stand til at bruge landbrugsfortællingen strategisk. Dette på trods af at industrien og de maritime erhverv spillede en mindst lige så vigtig rolle i Danmarks modernisering. Disse interesser havde bare ikke en stærk fortælling at koble deres interesser op på. Landbrugsfortællingen har på den måde været en historisk vigtig ressource for landbruget, der var med til at udgrænse betydningen af andre erhverv, herunder de maritime.

Så hvad er Danmark egentlig? Er Danmark en søfartsnation, en landbrugsnation eller måske en industrination? Svaret er selvfølgelig, at Danmark er det hele på samme tid. Men de forskellige fortællinger har ikke samme kraft. Historisk set har de udviklet sig og konkurreret mod hinanden.

I takt med globaliseringen har den udadvendte søfartsfortælling vundet indpas. Ikke bare har søfartsfortællingen fået plads i politiske taler. Nye historiske værker har fokuseret på Danmarks maritime historie, DR har i en podcast fortalt historien om det maritime Danmark, ligesom et nyt imponerende søfartsmuseum, M/S Museet for Søfart, åbnede i Helsingør i 2013. Desuden har Syddansk Universitet og CBS i de seneste år øget det forskningsmæssige fokus på især de erhvervsøkonomiske aspekter af den maritime historie.

Fortællingen om Danmark som en søfartsnation har momentum, så meget at det giver mening at tale om en maritim vending i historiefortællingen. Søfartsnationen er tilbage. Måske på bekostning af landbrugsfortællingen.

Spørgsmålet er så, om denne maritime vending kan fastholde sit momentum i en stadig konkurrence med andre fortællinger om nationen, og om den maritime sektor vil være i stand til at bruge den fortælling til sin fordel, ligesom landbruget historisk set har gjort det med stor succes ved hjælp af landbrugsfortællingen.