Investorkulturkløft: Danmark skal tage ved lære af USA

Danske investorer fokuserer på bundlinjen, og ikke på at skabe vækst og værdi, også selv om virksomheden har underskud. Vi bør lade os inspirere af den amerikanske investorkultur.

Den danske biotekbranche lider under mangel på risikovillige investorer. Illustration: Iris Fold sammen
Læs mere

Danmark har på det seneste oplevet betydelig succes inden for biotek, bl.a. med aftalen der indbragte Forward Pharma en engangsbetaling på 8,75 milliarder kr. og potentiale for fremtidige indtægtsstrømme i milliardklassen. Og så er der naturligvis Genmab, hvis aktiekurs er steget mere end 200 pct. over de seneste to år.

På trods af disse succeser har der ikke været en tilsvarende stigning i investering i dansk biotek de seneste ti år, og der har ikke været en børsnotering siden 2010.

Derfor er kun en mindre andel af de danske biotekvirksomheder i dag noteret i Danmark, mens resten lader sig børsnotere i USA eller Sverige.

USA har en mere progressiv tilgang til investering i biotekvirksomheder, som vi kan lære af. Investering i biotek begyndte for alvor i USA i 1970erne, og industrien er dermed mere moden i USA end i Danmark.

Dette har ført til en industri med et betydeligt antal specialistinvestorer, der forstår, hvad biotek er og kan vurdere den bagvedliggende videnskab og dermed investerings-potentialet i en given biotekvirksomhed. Disse specialistinvestorer har vi også i nogen udstrækning i Europa, men kun i ganske begrænset omfang i Norden.

Specialistinvestorerne spiller en væsentlig rolle for udviklingen af industrien. Det er essentielt, idet virksomhederne i de første mange år ikke er lønsomme, og traditionelle finansielle modeller er derfor mindre relevante i vurderingen af potentialet i dem. Og specialistinvestorer genererer da også et betragteligt højere afkast end deres generalistpendanter.

Succesrige amerikanske virksomheder som Genentech, Biogen og Amgen ville formodentlig ikke være blevet til milliardforetagender uden specialistinvestorer.

Selskaberne havde 20-30 år med underskud, mens de udviklede lægemidler, der siden opnåede årligt salg på mere end syv milliarder kr. For at finansiere deres aktiviteter udstedte de nye aktier, og de indkomne midler blev brugt på vækst og fortsat udvikling af deres pipelines.

I Danmark er der ikke tradition for, at selv børsnoterede virksomheder finansierer deres vækst gennem udstedelse af nye aktier. Derfor, og til trods for at tilgangen af venturekapital rent faktisk er vokset i Danmark, betegnes det stadig som risiko­villig kapital, og overskud og sorte tal på bund­linjen er fortsat målet – ikke at skabe vækst og dermed værdi, selv om virksom­heden har underskud.

Biotekspecialistinvestorer i USA kan foretage en kvalificeret vurdering af potentialet i en given biotekvirksomhed, bl.a. ved at være i stand til at vurdere de kliniske udviklingsplaner, hvad det vil kræve at få en lægemiddelkandidat godkendt af myndighederne m.m. og dermed samlet set markedspotentialet. De foretager investeringer, indkalkulerer risikoen for, at lægemidlet fejler, og de lange udviklingstider for lægemidler (afhængigt af, hvor i værdikæden de investerer), dog velvidende, at der til gengæld er mulighed for et betydeligt afkast, hvis produktet når markedet.

Denne model har ført til vækst i mange værdifulde biotekselskaber, som eksemplet med Onyx Pharmaceuticals viser.

Onyx Pharmaceuticals blev grundlagt i 1992, blev børsnoteret i 1996 og rejste 220 mio. kr. Onyx udviklede efterfølgende produktet Nexavar i samarbejde med Bayer.

I 2009 var markedsværdien 11 milliarder kr. baseret på Nexavar og kassebeholdningen. Amgen købte Onyx for 72 milliarder kr. i 2013. Sikke et afkast for de investorer, der så potentialet!

Pointen er, at ikke kun værdiansættes virksomhederne højere i USA, men virksomhederne har også mulighed for at bruge kapitalmarkedet til at hente ny kapital til yderligere værdiskabelse. En mulighed, der er afgørende for vækst og værdiskabelse, når en virksomhed endnu ikke er lønsom.

Et andet eksempel er Ascendis Pharma. Ascendis har et stærkt, erfarent og internationalt ledelsesteam samt en innovativ pipeline. Ikke desto mindre valgte Ascendis i 2015 at lade sig børsnotere på Nasdaq i USA.

Det lykkedes at rejse ca. 750 mio. kr., og selskabet foretog endnu en kapitalrejsning i 2016, hvor de rejste ca. 780 mio. kr. Selskabet har i dag en markedsværdi på 4,8 milliarder kr. Det er højst usandsynligt, at Ascendis ville have opnået den samme værdi og været i stand til at rejse samme beløb, hvis virksomheden havde valgt en dansk børsnotering.

Der er to helt afgørende elementer, som ikke er blevet udbygget tilstrækkeligt og som er fundamentet for biotekindustrien i de sidste 20 år i USA. Det ene er biotek­specialistinvestorer. Nok har vi specialist­investorer i venturesegmentet, men deres model inkluderer ikke fortsat investering, når først virksomhederne går på børsen. Og vi mangler et revitaliseret kapitalmarked for biotek.

Ændringer i kapitalmarkedsdynamikken kræver politiske tiltag, og vi bifalder regeringens initiativ og arbejde med at adressere dette.

I mellemtiden ser vi frem til, at flere biotekspecialistinvestorer vil slutte sig til os for at øge værdien i sektoren, være med til at sikre de næste succeshistorier og bidrage til at bringe nye lægemidler til patienter i hele verden. Dette vil være til gavn for virksomhederne, investorer, men også i form af arbejdspladser, skatteindtægter og investeringer.

De tre forfattere er alle partnere og grundlæggere af Sund Capital, der er en specialistinvesteringsfond, som fokuserer på nordiske biotekvirksomheder.